Select Page

Daugiau nei 700 medicinos ir mokslo ekspertų griežtai kritikuoja Federalinę ryšių komisiją už 5G keliamos rizikos aplinkai ir sveikatai nepaisymą

„Žmonės kišasi į gamtą mums visiems sukeldami pavojų, o tai, kad agentūra akivaizdžiai nepaiso platesnio aukštų dažnių naudojimo galimo poveikio gamtai kelia rimtą susirūpinimą,“ teigiama laiške. „Raginame Komisiją kuo greičiau aktyviai konsultuotis su mokslo ekspertais, kurie galėtų suteikti agentūros pareigūnams informacijos apie galimas ir tikėtinas jos siūlomų veiksmų pasekmes.“

Daugiau

Susirašinėjimas Laiškais su UAB „15min”

Susirašinėjimas prasidėjo poto kai 2020-11-14 interneto portale, rubrikoje „Mokslas.IT >Technologijos“ buvo paskelbtas straipsnis „5G – Jau Klaipėdoje“ https://www.15min.lt/mokslasit/straipsnis/technologijos/5g-jau-ir-klaipedoje-646-1407770

Paskelbtame straipsnyje buvo paminėtas ir 5G ryšio poveikis žmonių sveikatai bei akcentuojama, kad 5G ryšio neigiama įtaka žmonių sveikatai dar nėra nustatyta

Susirašinėjimo eiga:
1) 2020.11.16 Išsiūsta užklausa į UAB „15min”
2) 2020.11.17 Gautas atsakymas iš UAB „15min” nuo Vaido Neverausko
3) 2020.11.23 Išsiūstas pakartotinis raštas į UAB „15min”

Daugiau

Teisininkas Reiner Fuellmich apie kolektyvinius ieškinius prieš kоrоnоаferą.

Vadinamoji koronos krizė yra dižiausias pasaulinio masto reiškinys, įvykęs 2020 m. Jo atsiradimas ir etapai turės būti analizuojami, siekiant nustatyti, kodėl su šiuo reiškiniu susiję politikai ir mokslininkai vieningai sutarė tik dėl vienintelės analizę pagrindžiančios priemonės – PCR testo.
Pokalbyje Füllmich paaiškina, kodėl Drosten sukurtas testas nėra tinkamas diagnozei nustatyti. Kadangi remiantis šiuo testu įgyvendinamos su korona susijusios priemonės visame pasaulyje, dėl jo taip pat yra įteiktas ieškinys (angl. „class action“) JAV šio testo kūrėjui.

Daugiau

LENNART HARDELL ir MICHAEL CARLBERG komentaras dėl 5g ryšio žalos vertinimo

Penktosios kartos 5G radijo dažnių (RD) spinduliuotė visame pasaulyje bus pradėta naudoti prieš tai neištyrinėjus jos keliamų rizikų žmonių sveikatai ir aplinkai. Tarp susirūpinusių asmenų įvairiose šalyse dėl to kilo diskusijos. 2017 m. rugsėjo mėn. kreipimesi į Europos Sąjungą (ES), kuriam pritarė >390 mokslininkų ir gydytojų, buvo prašoma atidėti 5G plėtrą, kol bus atliktas mokslinis galimų neigiamų pasekmių tyrimas. ES šio prašymo nepatvirtino. Vyriausybės ekspertų grupės Šveicarijoje ataskaitoje ir naujausioje Tarptautinė apsaugos nuo nejonizuojančiosios spinduliuotės komisijos publikacijoje nebuvo atsižvelgta į 5G technologijos skleidžiamos RD spinduliuotės keliamų sveikatai rizikų vertinimą. Neobjektyvių ataskaitų priežastimi galėjo būti interesų konfliktai bei ryšiai su pramonės atstovais. Tinkamo objektyvaus 5G technologijos rizikų vertinimo nebuvimas kelia žmonijai pavojų. Be to, panašu, kad esama asmenų grupių, monopolizuojančių vertinimo komitetus ir taip įtvirtinančių nuomonę, kad rizikos nėra. Manome, kad tokia veikla turėtų būti laikoma netinkamu moksliniu elgesiu.

Daugiau

Apie 5G mobiliuosius ryšius iš profesoriaus lūpų

Internetas ir mobilieji ryšiai yra puikūs fizikų ir inžinierių daugelio metų kūriniai. Jie sukurti pagerinti mūsų gyvenimo kokybei. Mobiliuoju telefonu galime iš bet kur bendrauti su bet kuo. Tai nuostabu! Mūsų tautiečiui iš JAV Kazickui sukūrus Lietuvoje Omnitel ir vėliau aš rašiau „Lietuvos aide“, „Moksle ir gyvenime“ ir kituose lediniuose apie mobiliųjų ryšių antenų ir telefonų skleidžiamos elektromagnetinės spinduliuotės (EMS) potencialią žalą ir raginau žmones mažiau kalbėti mobiliaisiais telefonais, keistis tik informacija (kam šie telefonai ir sukurti), o ne jausmais. Telekomunikacinės bendrovės ragino atvirkščiai – kalbėti kuo daugiau. Raginau, jei galima, rinktis laidinius ryšius, o ne Wi-Fi (bevielius telefonus ir televiziją) – telekomunikacinės bendrovės ragino atvirkščiai. Manęs neklausė. O Nacionaliniame Vėžio institute mačiau vaikus su augliais smegenyse.

Daugiau
Loading