Select Page

5G ar Astravo AE, kas pavojingiau ?

Kiekvienas nori, kad tiesa būtų jo pusėje, tačiau tiesa yra savo pusėje…

-Stanislaw Jerzy Lec-
Prof. habil. dr. Leonidas Sakalauskas

5G technologijos ir galimas įvairių elektromagnetinių laukų spinduliuotės šaltinių poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai yra tarp temų, dėl kurių labiausiai nerimaujama socialinėje erdvėje. Mokslininkai ir verslininkai, kuriantys ir diegiantys naujas technologijas, tvirtina, kad elektromagnetinė spinduliuotė, sukeliama naudojantis 5G ar kitomis belaidėmis technologijomis, yra nežalinga. Tačiau tai – tik viena medalio pusė. Sparčiai daugėja tyrimų, įrodančių, kad EML spinduliuotės poveikis gali būti žalojantis, pasireiškiantis poveikiu, kurio anksčiau net neįtardavome. O iššūkiai, susiję su sveikata, kelia nerimą Lietuvos ir viso pasaulio visuomenei.

Nors sakoma, kad absoliučios tiesos nėra, tačiau, vertinant mūsų laikmečio iššūkius, galima ir reikia remtis moksliniais įrodymais. Šiai tiesai atskleisti galima pasitelkti „įrodymais pagrįstų sprendimų“ (Evidence-Based-Decisions, EBD) koncepciją, apibendrinančią jau ketvirtį amžiaus vystomą „įrodymais grįstos medicinos“ metodologiją.

Taikant tokias metodologijas, pirmiausia reikia aiškiai apibrėžti sprendžiamas problemas, o nagrinėjamu atveju tai būtų sveikatos priežiūros ar poveikio aplinkai klausimai. Siekiant atsakyti į iškeltus klausimus, ieškoma patikimų mokslinių tyrimų rezultatų ir duomenų, gaunamų iš klinikinių ar visuomenės statistinių rodiklių stebėjimų, laboratorinių eksperimentų, mokslinių publikacijų ir ataskaitų bei kitų šaltinių. Moksliniai faktai kritiškai vertinami pagal jų moksliškai patvirtintą teisingumą ir pagal tai, kiek jie gali būti pritaikyti iškeltoms problemoms spręsti. Remiantis šiuo įvertinimu, rengiama sveikatos paslaugų ar aplinkos apsaugos priemonių visuma, kurios praktinis efektyvumas turi būti reguliariai vertinamas. Ypač efektyvūs EBD instrumentai yra kontroliuojamų statistinių eksperimentų serijos, metaanalizė ir sisteminės apžvalgos.

Šių metų pradžioje susikūrė asociacija „Už saugias technologijas“, vadovaujama Jarūnės Rimavičienės, kuri gina visuomenės interesus dėl galimo 5G ir kitų technologijų poveikio sveikatai, aplinkai ir socialinei gerovei. Birželio 17 d. Seime surengta diskusija „Penktosios kartos judriojo ryšio (5G) įtaka gyventojų sveikatai ir imunitetui“, per kurią iškelta iniciatyva ieškoti moksliškai pagrįsto atsakymo į keliamas problemas. Parengtas aukšto lygio mokslo publikacijų apie EMS poveikį sveikatai ir aplinkai, referuotų Clarivate Analytics, sąrašas: https://www.esmogas.lt/mokslin%C4%97s-literat%C5%ABros-s%C4%85ra%C5%A1as Web of Science (Clarivate Analytics) yra Mokslinės informacijos instituto (ISI) citavimo duomenų bazė, tapusi pasauliniu lygiu pripažinta lydere, teikiančia moksliškai pagrįstą analizę.

Tai, kad daugumoje šio sąrašo publikacijų kalbama apie reikšmingą EMS poveikį sergamumui lėtinėmis ligomis, žmogaus reprodukcinei sistemai ir gamtai bei aplinkai, kelia nerimą, kuris galbūt yra ne mažiau pagrįstas, nei sukeltas diskusijų apie galimą Astravo AE spinduliuotės poveikį. EBD turėtų tapti standartine metodologija, padedančia įvertinti modernių technologijų iššūkius sveikatai bei aplinkai. Iniciatyva sukurti aukšto lygio publikacijų sąrašą apie galimą EML spinduliuotės poveikį gali pasitarnauti, pradedant šio poveikio tyrimą, taikant EBD metodologiją.

Mokslo bendruomenės vaidmuo yra svarbus tuo, kad mokslininkai užsiima empirinių faktų rinkimu ir tikrinimu, remdamiesi ne pavieniais atvejais, o reguliariais analogiškų procesų stebėjimais. Ypač svarbios mokslininkų, sukaupusių patirtį srityse, susijusiose su galimu spinduliuotės poveikiu žmonių sveikatai ir aplinkai, išvados.

Straipsnis paskelbtas: http://mokslolietuva.lt/2020/11/ar-5g-pavojingiau-uz-astravo-ae/