Select Page

5G Poveikio Sveikatai ir aplinkai tyrimų trūkumas lenkijos vyriausybei netrukdo

Dr. Dariusz Leszczynski atkreipė dėmesį į tai, jog 5G ryšys diegiamas net nesurinkus mokslinių duomenų apie galimą jo žalą sveikatai. (nuotrauka iš asmeninio Dariusz Leszczynski puslapio „Between a Rock and a Hard Place“)

Dr. Dariusz Leszczynski yra Helsinkio universiteto biochemijos fakulteto profesorius, besigilinantis į elektromagnetinės spinduliuotės klausimus. Neseniai jis atkreipė dėmesį į tai, kaip 5G ryšys yra diegiamas nepaisant to, jog vis dar nėra pakankamos mokslinių duomenų bazės, kad būtų aišku kokį poveikį ši nauja technologija gali daryti mūsų sveikatai ir aplinkai. „Gojaus Kelias“ siūlo paskaityti žemiau pateiktas dr. D. Leszczynski mintis.

Mes žinome, kad mes nežinome, bet… pagal telekomunikacijų bendrovių ir ICNIRP įsakymą, vyriausybės įrenginėja 5G be jokio išankstinio testavimo bei nepaskirdami jokių 5G ir sveikatos tyrimų programų.

Radau „Twitter“ platformoje paskelbtą dokumentą, iš Lenkijos skaitmeninių reikalų ministerijos.[1] Valstybės sekretoriaus Waldemar Kraska laiškas buvo skirtas Seimo[2] maršalkai Elzbietai Witek. Žemiau yra šio laiško vertimas.

Gerbiama maršalka,

Atsakydamas į paklausimą nr. 1048, kurį 2020 m. birželio 4 d. pateikė deputatas Jarosław Rzepa, dėl 5G technologijos įdiegimo Lenkijoje, prašome priimti šiuos faktus.

Atsakant į 1 klausimą, reikėtų pažymėti, kad dar nėra duomenų apie 5G technologijos poveikį lenkų sveikatai ir gyvybei – tokie tinklai buvo pradėti kurti pastaraisiais mėnesiais. Šių metų vasario mėn. PSO nustatė, kad iki šiol buvo atlikta mažai tyrimų apie dažnius, naudojamus naujai sukurtuose 5G tinkluose. PSO peržiūrės mokslinius įrodymus, susijusius su galimu 5G poveikio pavojumi sveikatai, kai bus įdiegta nauja technologija ir turima daugiau visuomenės sveikatos duomenų, ir tuomet atliks pavojaus sveikatai vertinimą, kuris bus paskelbtas iki 2022 m.

Atsakant į klausimą nr. 2, reikėtų pažymėti, kad Skaitmeninių reikalų ministerijos tinklalapyje https://www.gov.pl/web/5g galite rasti išsamią informaciją apie 5G tinklą (pvz., techninius dalykus, elektromagnetinio lauko sveikatos klausimus, programas).

Todėl šiuo metu nėra pagrindo imtis tolesnių veiksmų.

Waldemar Kraska, valstybės sekretorius

Taigi, laiške Waldemar Kraska paaiškina, kad:

 1. nėra jokių tyrimų, ar 5G paveiks lenkų gyvenimą ir sveikatą,
 2. kad PSO pripažįsta (taigi Skaitmeninių reikalų ministerija žino), kad 5G dažnių tyrimų yra labai mažai,
 3. šiuo metu neįmanoma tiksliai pasakyti, ar poveikis gyventojų sveikatai bus, ar ne (taigi, Skaitmeninių reikalų ministerija žino),
 4. 5G diegimas bus vykdomas lygiagrečiai su kai kuriomis neapibrėžtomis mokslinių tyrimų veiklomis, o gavus tyrimų duomenis PSO iki 2022 m. pateiks informaciją apie 5G ir sveikatą.

Tad viską susumavus, Waldemar Kraska teigia, jog 5G diegiamas nežinant, ar jis paveiks sveikatą, nes bet kokia informacija šiuo klausimu taps prieinama tik po įdiegimo.

Panašu, jog ICNIRP nustatinėja saugos ribas jų moksliškai nepagrįsdama

Keista, tačiau nepaisant to, jog nėra atliktas pakankamas kiekis mokslinių tyrimų, ICNIRP vis tiek kartoja, kad 5G ryšys yra saugus ir kažkaip sugeba nustatyti saugos ribas.

Aišku, už 5G pasisakanti Lenkijos vyriausybė nėra nieko išskirtinio. Tai tas pats, kaip elgiasi visos vyriausybės visame pasaulyje. Jos visos sutinka su tuo, ką sako telekomunikacijų bendrovės ir ICNIRP aiškina, jog čia nėra jokios problemos… Bet… kaip JAV senatorius Blumenth teigė 5G svarstyme:[3]

Taigi, tikrai nėra vykdomi jokie tyrimai. Kalbant apie sveikatą ir saugą, mes tarsi skraidome aklai.

ICNIRP – Tarptautinė nejonizuojančiosios spinduliuotės apsaugos komisija, prieštaraudama visiems argumentams ir įrodymams, ar tiksliau – įrodymų trūkumui, nes 5G tyrimai dar nebuvo atlikti, tvirtina, kad 5G yra saugus, kai naudojamas neperžengiant ICNIRP nustatytų ribų, tačiau… net ir ICNIRP pripažįsta, kad nėra 5G ir sveikatos tyrimų. Taigi, koks yra mokslinis ICNIRP ribų pagrindas?

ICNIRP pirmininkas Rodney Croft, pateikdamas moksliškai keistą pareiškimą, teigė (keistą pranešimą žiūrėkite vaizdo įrašo[4] 13:24 – 13:34 minutėmis):

Su 5G neasocijuojama jokia žala. <…> Žiūrėkite, tai tikrai tiesa, kad tyrimų, kuriuose konkrečiai gilinamasi į 5G, skaičius yra labai ribotas, bet mokslo požiūriu, tai tiesiog nėra aktualu.

Šis teiginys rodo, jog ICNIRP nereikia mokslinių tyrimų, kad nustatytų saugias spinduliuotės ribas – keista.

Mokslininkai pripažįsta, jog trūksta 5G ryšio galimos žalos tyrimų

Nepaisant to, jog 5G ryšys sparčiai diegiamas daugelyje šalių, mokslininkai pripažįsta, jog trūksta mokslinių tyrimų, kad būtų galima pasakyti kokią žalą gali sukelti ši nauja technologija.

Tyrimų apie 5G trūkumas buvo pastebėtas keliose mokslinėse apžvalgose. Žemiau pateikti pavyzdžiai (išskyrus Leszczynski, spaudoje) yra apžvalgos, parašytos pramonės arba pramonės konsultantų prašymu (!). Čia keletas tinkamų citatų iš tų apžvalgų:

Wu, Rappaport ir Collins rašo:[5]

Lyginant su žemesnio dažnio juostomis, atlikta palyginti mažai kruopščių tyrimų, kuriuose įvertintas subtilesnis ilgalaikis poveikis nei audinių pažeidimas, tiesiogiai sukeliamas kaitinant milimetriniais dažniais.

Foster, Ziskin ir Balzano teigia:[6]

Nepaisant daugybės (paprastai mažai energijos naudojančių) prietaisų, kurie jau veikia šioje plačiajuosčio ryšio juostoje, gairių rengimo komitetai iki šiol gana menkai atkreipė dėmesį į dažnių diapazoną, viršijantį 3–10 GHz, per radijo dažnių juostos viršutinę dalį (300 GHz). <…> Tačiau ši plataus dažnio juosta bus naudojama daug plačiau, kai bus įvestas naujos kartos (5G) belaidis ryšys <…> ir sukurti galingi milimetrinių bangų įtaisai (30–300 GHz) pramoninėms bei karinėms reikmėms.

Simko ir Mattsson teigia:[7]

Turimi tyrimai nesuteikia tinkamos ir pakankamos informacijos reikšmingam saugos įvertinimui arba klausimui apie neterminį poveikį. Reikia atlikti karščio vystymosi tyrimus dėl mažų paviršių, pvz., odos ar akies, ir bet kokio poveikio aplinkai. Mūsų kokybinė analizė rodo, kad norint, jog būsimi tyrimai būtų naudingi įvertinant saugą, reikia ižymiai patobulinti projektavimą ir įgyvendinimą.

Leszczynski rašo:[8]

<…> visus mokslinius įrodymus apie galimą milimetrinių bangų poveikį odai ir odos ląstelėms šiuo metu sudaro tik maždaug 99 tyrimai. Tai aiškiai rodo, kad mokslinių įrodymų apie galimą milimetrinių bangų poveikį žmonėms nepakanka, kad būtų galima nustatyti mokslu pagrįstas spinduliuotės ribas ir plėtoti mokslu pagrįstą žmonių sveikatos politiką. Nebuvo atlikta pakankamai tyrimų, todėl prieš imantis 5G diegimo, reikėtų apsvarstyti atsargumo priemones, kol nėra pakankamo kokybiškų mokslinių tyrimų skaičiaus ir bus moksliškai nustatytas pavojus sveikatai ar jo nebuvimas.

Išvada: mes skraidome akli ir tikėkimės, jog po įdiegimo atlikti 5G tyrimai mums neatneš jokios didelės turbulencijos…

Šaltiniai:

 1. ^ Ministry of Digital Affairs. Website of the Republic of Poland.
 2. ^ Functions of the Sejm. Sejm.
 3. ^ At Senate Commerce Hearing, Blumenthal Raises Concerns on 5G Wireless Technology’s Potential Health Risks. Richard Blumenthal.
 4. ^ Nick Kwek. Mullumbimby: The counterculture town fighting 5G. SBS.
 5. ^ Ting Wu, Theodore S. Rappaport, Christopher M. Collins. Safe for Generations to Come: Considerations of Safety for Millimeter Waves in Wireless Communications. IEEE Microwave Magazine.
 6. ^ Kenneth R Foster, Marvin C Ziskin, Quirino Balzano. Thermal Modeling for the Next Generation of Radiofrequency Exposure Limits: Commentary. Health Physics.
 7. ^ Myrtill Simkó, Mats-Olof Mattsson. 5G Wireless Communication and Health Effects—A Pragmatic Review Based on Available Studies Regarding 6 to 100 GHz. International Journal of Environmental Research and Public Health.
 8. ^ Dariusz Leszczynski. Review of 5G mm-waves’ effects on skin, by D. Leszczynski, is in press in the Reviews on Environmental Health. Between a Rock and a Hard Place.