Select Page

Bilo Geitso globalinė agenda ir kaip mes galime jai pasipriešinti

Ištrauka iš Vandana Shiva naujosios knygos „Vienovė prieš 1 proc.“ (angl. Oneness vs. the 1%) (išleido „Chelsea Green Publishing“, 2020 m. rugpjūčio 31 d.) perspausdinta gavus leidėjo sutikimą.

2015 m. kovo mėn. „TED Talk“ metu Bilas Geitsas parodė koronavirusą ir pasakė auditorijai, kad taip atrodys didžiausia mūsų laikų katastrofa. Jis teigė, kad tikroji grėsmė mūsų gyvybei „ne raketos, bet mikrobai.“ Kai po penkerių metų koronaviruso pandemija praūžė tarsi cunamis, jis sugrįžo prie karinės leksikos, pavadindamas pandemiją „pasauliniu karu“.

„Koronaviruso pandemija parklupdė visą žmoniją prieš virusą“ teigė jis.

Teisybės dėlei, pandemija nėra karas. Pandemija yra karo pasekmė. Karo prieš gyvybę. Su pinigų gaminimo mašina susietas mechaninis protas sukūrė iliuziją, kad žmonės yra atsieti nuo gamtos, o gamta yra negyva, inertinė žaliava, kurią galima išnaudoti. Tačiau, mes esame biomos dalis, taip pat ir viromos dalis. Bioma ir viroma, tai mes. Kariaudami prieš biologinę miškų, ūkių ir žarnyno įvairovę, kariaujame su savimi pačiais.

Kritinė sveikatos padėtis dėl koronavirusinės infekcijos yra neatsiejame nuo tos kritinės situacijos, kuri kyla dėl nykstančios biologinės įvairovės ir klimato kaitos. Visos šios nelaimės įsitvirtinę ir neatsiejamos nuo mechanistinio, militaristinio ir antropocentrinio požiūrio į pasaulį, kuriuo remiantis, žmogus, laikomas išskirtine ir viršiausia būtybe. Būtybių, kurias galime valdyti, manipuliuoti, kontroliuoti. Visos šios kritinės situacijos įsišakniję su beribio augimo ir beribio godumo iliuzija pagrįstame ekonomikos modelyje, kuris pažeidžia planetos ribas, naikina ekosistemų vientisumą ir tam tikras rūšis.

Dėl globalizuotos, industrializuotos ir neefektyvios žemdirbystės užgrobiamų gamtinių buveinių, naikinamų ekosistemų, manipuliacijų su gyvūnais, augalais ir kitais organizmais, nepaisant jų vientisumo ir sveikatos, kyla naujos ligos. Mus sieja visame pasaulyje plintančios ligos, pvz., koronavirusinė infekcija, nes mes užgrobėme kitų rūšių buveines, siekdami komercinės naudos ir vedami godumo manipuliuojame augalais ir gyvūnais, auginame monokultūras. Iškirsdami miškus, ūkius paversdami pramoniniais monokultūras auginančiais subjektais, kurie gamina nuodingas, maistiniu požiūriu bevertes prekes, mūsų dietai tampant skurdesne dėl pramoninio perdirbimo ir apdorojimo sintetiniais chemikalais ir genų inžinerijos, ir mums tebetikint iliuzija, kad žemė ir gyvybė tėra žaliavos, kurias galime išnaudoti siekdami susikrauti pelną, mes iš tiesų susisiejame. Tačiau užuot susieję su sveikatos kontinuumu saugodami visų gyvų organizmų, įskaitant žmones, biologinę įvairovę, vientisumą ir savąją tvarką, susisiejame per ligas.

Anot Tarptautinės darbo organizacijos, „1,6 mlrd. dirbančiųjų šešėlyje (kurie yra labiausiai pažeidžiami darbo rinkoje), iš 2 mlrd. pasaulyje dirbančiųjų nelegaliai ir 3,3 mlrd. visų dirbančiųjų patyrė didžiulę žalą netekę galimybės užsidirbti pragyvenimui. Taip nutiko dėl karantino priemonių ir (arba) dėl to, kad jie dirbo labiausiai nukentėjusiuose sektoriuose.“ Remiantis Pasaulio maisto programos duomenimis, ketvirtis milijardo žmonių pradės badauti ir kasdien gali mirti 300 tūkst. žmonių. Šiuos reiškinius taip pat galime laikyti pandemijomis, dėl kurių miršta žmonės. Gelbėjant vienų žmonių gyvybes, negalime leisti žūti kitiems.

Gyvybė ir gyvos sistemos priklauso nuo sveikatos. Bilo Geitso sveikatos paradigmoje „gyvybės“ nėra, o jo šalininkai propaguoja ir bando ją primesti visam pasauliui. B. Geitsas sukūrė pasaulinius aljansus, kurių padedamas iš viršaus primeta sveikatos problemų analizes ir būdus joms spręsti. Jis skiria finansavimą problemoms nustatyti, o tuomet pasinaudoja savo galia ir finansais primesdamas sprendimus ir iš to, žinoma, praturtėja. Jo „finansavimas“ griauna demokratiją ir biologinę įvairovę, gamtą ir kultūrą. Jo vykdoma filantropija nėra net filantrokapitalizmas, tai filantroimperializmas.

Koronaviruso pandemija ir karantinas dar aiškiau parodė, kad esame sumenkinami iki kontroliuojamų objektų, kur mūsų protai ir kūnai tampa lyg naujomis kolonijomis, kurias reikia užkariauti. Imperijos kuria kolonijas, kolonijos pasiglemžia gyvas vietos bendruomenes ir paverčia jas žaliavų šaltiniais, iš kurių išgaunamas pelnas. Ši tiesinė gavybos logika negeba matyti intymių gamtos pasaulyje gyvybę palaikančių ryšių. Ši logika ignoruoja įvairovę, atsinaujinimo ciklus, dovanojimo ir dalijimosi svarbą, vidinės tvarkos ir bendrystės galią ir potencialą. Ji nemato tų šiukšlių, kurias po savęs palieka ir smurto, kurį paskatina. Dėl koronaviruso užsitęsęs karantinas buvo laboratorinis eksperimentas, kaip atrodys ateitis be žmonijos.

2020 m. kovo 26 d., per pandemijos piką ir karantino įkarštyje, Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacija išdavė „Microsoft“ patentą. Patento nr. WO 060606 apraše teigiama, kad „su naudotojui pavesta užduotimi susijusi žmogaus kūno veikla gali būti naudojama kriptovaliutos sistemos duomenų gavybos procese…“

Duomenys apie „kūno aktyvumą“, kuriuos nori rinkti „Microsoft“ apima žmogaus kūno skleidžiamą spinduliuotę, smegenų veiklą, kūno skysčių apytaką, organų aktyvumą, kūno judesius, įskaitant, akių, veido ir raumenų judesius, taip pat bet kokią kitą veiklą, kurią galima užfiksuoti jutikliais, perteikti vizualiai, bangomis, signalais, tekstu, skaičiais, laipsniais ar bet kokia kita informacijos išraiškos forma ar duomenimis.

Patentas yra intelektine nuosavybe pagrįsta pretenzija į mūsų kūnus ir protus. Kolonializmo laikais, kolonizatoriai sau prisiskirdavo teisę užgrobti vietos žmonių žemę ir išteklius, sunaikinti jų kultūra ir suverenumą, o kraštutiniais atvejais ir juos pačius. Patentas Nr. WO 060606 yra „Microsoft“ pareiškimas, kad mūsų kūnai ir protai yra naujosios bendrovės kolonijos. Esame „žaliavos“ – iš mūsų kūnų gaunamų duomenų šaltinis. Nebesame laikomi suvereniomis, dvasingomis, sąmoningomis ir protingomis būtybėmis, gebančiomis priimti sprendimus ir pasirinkti išmintingai ir remdamiesi etiškomis vertybėmis, susimąstydami apie savo veiksmų pasekmes gamtos ir socialiniam pasauliui, kurio dalimi esame ir su kuriuo esame neatsiejamai susipynę. Tampame tik „naudotojais“. „Naudotojas“ skaitmeninėje imperijoje yra vartotojas, neturintis pasirinkimo laisvės.

Tačiau tai nėra Geitso vizijos visuma. Ji, beje, gerokai baisesnė: kolonizuoti mūsų vaikų protus, kūnus ir dvasią dar gerokai iki tol, kol jie turės galimybę suvokti, kas yra ir kaip atrodo laisvė ir suverenumas, pradedamas nuo pačių pažeidžiamiausių.

2020 m. gegužės mėn., Niujorko gubernatorius Andrew Cuomo paskelbė apie partnerystę su Bilo Geitso fondu, siekiant „perkurti švietimą“. A. Cuomo pavadino Geitsą vizionieriumi ir teigė, kad pandemija suteikė išskirtinę galimybę istorijoje „pasitelkti ir išvystyti (B. Geitso) idėjas… visi tie pastatai, visos tos klasės, kam jos, kai yra visos įmanomos?“

Beje, B. Geitsas du dešimtmečius bandė suardyti valstybinę švietimo sistemą Jungtinėse Valstijose. Studentai jam tėra duomenų šaltinis. Būtent todėl jis domisi ir proteguoja tokius rodiklius, pvz., lankomumas, įstojusių skaičius, matematikos ir skaitymo patikrinimų vertinimai, nes tokius duomenis galima lengvai apskaičiuoti ir išgauti. Pertvarkytoje švietimo sistemoje vaikai būtų stebimi pasitelkus sekimo sistemas, siekiant įsitikinti, ar jie dėmesingi, kai būna priversti mokytis nuotoliniu būdu, vieni namuose. Distopija yra tokia, kad vaikai niekuomet nesugrįžta į mokyklas, nebeturi galimybės žaisti ir nebeturi draugų. Tai pasaulis, kuriame nėra visuomenės, neegzistuoja žmonių ryšiai, pasaulis be meilės ir draugystės.

Žvelgdamas į Geitsų ir technologijų magnatų valdomą ateities pasaulį, matau vis labiau susiskaldžiusią žmoniją, ir daugybę „išmestų“ žmonių, kuriems naujoje imperijoje vietos nėra. Į naująją imperiją priimti žmonės bus gal vos geresni už skaitmeninius vergus.

Arba galime priešintis. Galime ruošti dirvą kitokiai ateičiai, gilinti demokratiją, susigrąžinti bendruomenes, veikdami kaip gyvi vienos Žemės šeimos nariai, turtingi įvairove ir laisve, vieningi ir susisaistę tarpusavio ryšiais. Kurti sveikesnę ateitį. Už tokią ateitį turime kovoti. Tokios ateities turime reikalauti.

Mes stovime ties išnykimo praraja. Ar leisime ribų nežinančiai, sustabdyti kolonizacijos ir destrukcijos negebančiai godulio mašinai sunaikinti gyvą, sąmoningą, intelektualią ir savarankišką žmoniją? Ar sustabdysime tą mašiną ir apginsime žmoniją, laisvę ir teisę išsaugoti gyvybę Žemėje?

Šaltiniai:

https://www.ted.com/talks/bill_gates%20_the_next_outbreak_we_re_not_ready

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo%20/newsroom/news/WCMS_743036/lang–en/index.htm

https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/04/22/covid-19-could-detonate-hunger-pandemic-with-millions-risk-world-must-act/

https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2020060606