Select Page

Daugiau nei 700 medicinos ir mokslo ekspertų griežtai kritikuoja Federalinę ryšių komisiją už 5G keliamos rizikos aplinkai ir sveikatai nepaisymą

Rugpjūčio 5 d. Federalinei ryšių komisijai pateiktame laiške daugiau nei 700 medicinos ir mokslo ekspertų iš visos šalies ragina agentūrą suspenduoti anksčiau išduotą leidimą 5G ryšio aukšto dažnių juostų komerciniam naudojimui, kol bus tariamasi su nepriklausomais mokslininkais dėl galimo plataus spektro poveikio žmonėms, laukinei gamtai ir aplinkai.

„Žmonės kišasi į gamtą mums visiems sukeldami pavojų, o tai, kad agentūra akivaizdžiai nepaiso platesnio aukštų dažnių naudojimo galimo poveikio gamtai kelia rimtą susirūpinimą,“ teigiama laiške. „Raginame Komisiją kuo greičiau aktyviai konsultuotis su mokslo ekspertais, kurie galėtų suteikti agentūros pareigūnams informacijos apie galimas ir tikėtinas jos siūlomų veiksmų pasekmes.“

Ekspertai laiške cituoja nepriklausomai atliktus mokslinius tyrimus, kurie rodo, kad aukšto dažnio radijo ryšio perdavimas gali sutrikdyti vabzdžių, paukščių ir kitų gyvūnų, kurie orientuojasi pagal žemės elektromagnetinius laukus, gebėjimą orientuotis erdvėje. Taip pat nurodo kitus tyrimus, kurie rodo, kad kai kurie dažniai gali daryti biologinę ir fiziologinę žalą medunešėms bitėms. Kai kuriuose tyrimuose kolonijų žlugimo sutrikimas siejamas su radijo dažnio spinduliuotės poveikiu.

„Mokslininkai kasdien vis daugiau sužino apie neigiamą belaidės spinduliuotės poveikį gamtai ir natūraliai aplinkai,“ teigia Zoe Berg, pelno nesiekiančios organizacijos „Amerikiečiai už atsakingas technologijas“ projektų vadovė, padėjusi suburti laišką pasirašius ekspertus. „Labai liūdina ir tikrai gąsdina tai, kad Federalinė ryšių komisija arba nežino apie šiuos tyrimus, arba jie komisijai tiesiog nerūpi. Amerikos mokesčių mokėtojai nusipelnė, kad Federalinė ryšių komisija skirtų pirmenybę visuomenės sveikatai ir aplinkos apsaugai, o ne privačių kompanijų norams.“

Prie laišką pasirašiusių specialistų prisijungė dar daugiau nei 1700 piliečių, raginančių Federalinę ryšių komisiją atidėti sprendimą dėl bylos nr. 20-133. Laiško kopiją rasite čia.

PATEIKTA ELEKTRONINIU BŪDU
2020 m. rugpjūčio 5 d.
poniai Marlene H. Dortch
Federalinės ryšių komisijos sekretorei
445 12th Street, SW Washington, DC 20554

Pastabos dėl federalinės ryšių komisijos siūlomos taisyklės (Bylos Nr. 20-133): „Prieigos prie 70/80/90 GHz juostų išplėtimas ir modernizavimas“

Gerb. Ponia M.H. Dortch,

Kadangi esame medicinos, visuomenės sveikatos ir mokslo specialistai, rašome, norėdami pareikšti prieštaravimą antraštėje minimam klausimui ir pateikti šias pastabas dėl 2020 m. birželio 10 d. Agentūros pranešimo apie siūlomą taisyklių rengimo tvarką ir įsakymą, kuriuo siekiama modernizuoti ir išplėsti komercinę prieigą prie 70, 80 ir 90 GHz juostų.

Prieštaravimą grindžiame tuo, kad agentūra neturi pakankamų mokslinių žinių, kad galėtų tinkamai įvertinti galimą dramatiškai išplėsto dažnių spektro poveikį žmonių sveikatai, saugai ir aplinkai. Raginame atidėti bet kokį šio įsakymo įgyvendinimą, kol Komisija paprašys ir gaus informacijos iš nepriklausomos mokslo bendruomenės ir gebės užtikrinti reikiamą pusiausvyrą priimant sprendimus.

Anksčiau rašėme Komisijai apie moksliškai įrodytą biologinį poveikį žmonėms, kai juos veikia aukšto dažnio radijo mikrobangų spinduliuotė. Šiame laiške sutelkiame dėmesį į pavojus, kuriuos gamtai kelia aukšto dažnio radijo spinduliuotė, t.y. tą poveikį, į kurį Federalinė ryšių komisija privalo atsižvelgti rengdama taisykles pagal Nacionalinio aplinkos politikos įstatymo įgaliojimus.

Nors radijo dažnio spinduliuotės poveikis buvo tiriamas nuo XX a. šeštojo dešimtmečio, tačiau tikslesnės tyrimų priemonės leidžia mokslininkams geriau suprasti, kokiu būdu ši apšvita daro biologinę žalą. Vis dėlto atrodo, kad Komisija arba nežino apie tokius tyrimus, arba jie jai nerūpi.

Žodžiai „aplinka“, „sveikata“ ir „laukiniai gyvūnai“ net nėra minimi šiame 38 puslapių dokumente, tad akivaizdu, kad toks netiesioginis spinduliuotės poveikis nebuvo nei aptartas nei apsvarstytas.

Jei svarstome apie galimybę plačiau naudoti šias dažnių juostas, siekdami užtikrinti geresnį ryšį erdvėje, keliaujant oru ir sausumoje, būtų protinga atsižvelgti į tai, kad migruojantys paukščiai orientuojasi pagal žemės magnetinį lauką. Magnetito aptinkama daugybėje organizmų ir mokslininkai įrodė, kad šios medžiagos pagalba paukščiai jaučia žemės skleidžiama žemą magnetinį lauką ir ši medžiaga jiems yra tarsi vidinis kompasas.1 Mokslininkai nustatė, kad radijo dažnio spinduliuotė sutrikdo šiuos vidinius magnetinius receptorius, naudojamus orientuotis.2 Tai, kad radijo dažnio spinduliuotė sutrikdo paukščių gebėjimą orientuotis patvirtina daugybė tyrimų.3 4

Medunešes bites, kurios yra labai svarbios mūsų gebėjimui aprūpinti maistu, taip pat veikia radijo dažnio spinduliuotė, ypač aukštesnių dažnių. Spinduliuotė gali sukelti dielektrinį pilvo įšilimą, o bičių radijo dažnio spinduliuotės absorbcija priklauso nuo dažnio. Ši priklausomybė nuo dažnio yra svarbi, nes 5G tinklai veiks aukštesniame dažnyje, ką ir numatoma minimame dokumente.5 6 7 8

Aukšto radijo dažnio spinduliuotė gali turėti stiprų poveikį kitiems natūralios aplinkos elementams, sutrikdydama kitus sudėtingus vabzdžių, žuvų, varliagyvių, žinduolių, medžių ir augalų ląstelinius, biologinius ir reprodukcinius procesus.9

Mes, žmonės, kišamės gamtą mums visiems sukeldami pavojų, o tai, kad agentūra akivaizdžiai nepaiso platesnio aukštų dažnių naudojimo galimo poveikio gamtai kelia rimtą susirūpinimą.

Raginame Komisiją kuo greičiau aktyviai konsultuotis su mokslo ekspertais, kurie galėtų suteikti agentūros pareigūnams informacijos apie galimas ir tikėtinas jos siūlomų veiksmų pasekmes.

Pasirašo:

  1. Cadiou H. & McNaughton P. Avian magnetite-based magnetoreception: a physiologist’s perspective. Journey of the Royal Society Interface 7 (Suppl 2):S193–S205 (2010).
  2. Balmori A. Anthropogenic radiofrequency electromagnetic fields as an emerging threat to wildlife orientation. Science of the Total Environment 518-519 (2015).
  3. Balmori A. & Hallberg O. The UrbanDecline of the House Sparrow (Passer domesticus): A Possible Link with Electromagnetic Radiation. Electromagnetic Biology and Medicine 26:41–151 (2007).
  4. Engel S. et al. Anthropogenic electromagnetic noise disrupts magnetic compass orientation in a migratory bird. Nature 15;509(7500):353-6(2014).
  5. Kumar N.R., Sangwan S., Badotra P. Exposure to cell phone radiations produces biochemical changes in worker honey bees. Toxicology International 18(1):70-72 (2011).
  6. Thielens A., Bell D., Mortimore D.B., Greco M.K., Martens L., Joseph W. Exposure of Insects to RadioFrequency Electromagnetic Fields from 2 to 120 GHz. Scientific Reports 8, 3924 (2018).
  7. Halabi, N.E., Achkar, R., Haidar, G.A. The effect of cell phone radiations on the life cycle of honeybees. 17th IEEE Mediterranean Electrotechnical Conference (2014).
  8. Sharma V.P. & Kumar N.R. Changes in honeybee behaviour and biology under the influence of cellphone radiations. Current Science 98(10):1376-1378 (2010).
  9. Cucurachi S. et al. A review of the ecological effects of radiofrequency electromagnetic fields (RFEMF). Environment International 51C:116-140 (2012).