Select Page

Daugiau nei 700 medikų ir mokslininkų pasirašė laišką Federalinei ryšių komisijai!

Nepaprastai džiaugiamės galėdami paskelbti, kad DAUGIAU nei 700 medikų ir mokslininkų pasirašė laišką, kuriuo atkreipiamas dėmesys į Federalinės ryšių komisijos nesugebėjimą pripažinti nepriklausomų mokslinių tyrimų ir apsaugoti visuomenės sveikatą bei aplinką nuo ypač aukšto dažnio belaidžio ryšio spinduliuotės.    Nuoširdžiai dėkojame visiems, laišką pasirašiusiems, ir visiems, kurie mums padėjo išplatinti šią svarbią žinią medikų ir mokslo bendruomenėse.   Mums taip pat nepaprastai malonu pranešti, kad laišką pasirašė dar daugiau nei 1,700 asmenų.  Dėkojame visiems, kurie išreiškė savo nuomonę. 
PATEIKTA ELKEKTRONINIU BŪDU
2020 m. rugpjūčio 5 d.,
Poniai Marlene H. Dortch
Federalinės ryšių komisijos sekretorei
445 12th Street, SW Washington, DC 20554
RE: Pastabos dėl Federalinės ryšių tarnybos siūlomų taisyklių 
(Dokumento Nr. 20-133): „Prieigos prie 70/80/90 GHz dažnio juostų modernizavimas ir išplėtimas“

Gerb. ponia Dortch,

Mes, medikai, visuomenės sveikatos specialistai ir mokslininkai, rašome norėdami išreikšti nepritarimą antraštėje minimam klausimui ir pateikti šias pastabas dėl Agentūros 2020 m. birželio 10 d. pranešimo apie siūlomą taisyklių rengimą ir įsakymą, kuriuo siekiama modernizuoti ir išplėsti komercinę prieigą prie 70, 80 ir 90 GHz dažnio juostų. Nepritariame, nes manome, kad agentūrai stinga išsamių mokslinių žinių, kad galėtų tinkamai įvertinti galimą šio reikšmingo radijo dažnių spektro išplėtimo poveikį žmonių sveikatai ir saugai bei aplinkai. Raginame atidėti šio įsakymo įgyvendinimą, kol Komisija paprašys ir gaus nepriklausomos mokslininkų bendruomenės nuomonę ir gebės užtikrinti sprendimų priėmimui reikiamą kritinę pusiausvyrą. Anksčiau agentūrai siuntėme informaciją apie moksliškai patvirtintą, su aukšto dažnio radijo mikrobangų spinduliuote siejamą, biologinį poveikį žmonėms. Šiame laiške sutelkiame dėmesį į aukšto radijo dažnio spinduliuotės poveikio keliamą pavojų gamtai, į kurį Federalinė ryšių komisija turėtų atsižvelgti taisyklių priėmimo procese pagal Nacionalinio aplinkos politikos įstatymo jai suteiktus įgaliojimus. Nors aukšto dažnio spinduliuotės poveikis buvo tiriamas nuo 1950-ųjų, tikslesni tyrimų įrankiai leidžia mokslininkams geriau suprasti spinduliuotės biologinę žalą. Agentūra, rodos, arba nežino apie tokius tyrimus, arba jais nesidomi. Žodžiai „aplinka“, „sveikata“ ir „laukiniai gyvūnai“ šiame 38 puslapių dokumente net neminimi, nes, matyt, su šiais veiksniais susijęs poveikis nebuvo nei aptartas nei svarstomas. Kadangi svarstoma galimybė plačiau naudoti šiuos dažnius, siekiant užtikrinti geresnį ryšį kosminėje erdvėje, keliaujant oru ir sausuma, būtų protinga apsvarstyti ir tai, kad, migruojantys paukščiai orientuojasi pagal žemės magnetinį lauką. Magnetito yra daugybėje organizmų ir mokslininkai įrodė, kad ši medžiaga padeda paukščiams suprasti, kur yra žemas Žemės magnetinis laukas ir veikia tarsi vidinis kompasas. Mokslininkai nustatė, kad radijo dažnio spinduliuotė sutrikdo šiuos vidinius magneto receptorius, kurie padeda orientuotis. Daugybė tyrimų patvirtino, kad radijo dažnio spinduliuotė gali sutrikdyti paukščių navigaciją.

Bites, kurios yra labai svarbios mūsų maisto grandinėje, taip pat veikia radijo dažnio spinduliuotė, ypač aukštesnių dažnių. Spinduliuotė gali sukelti dielektrinį pilvo įšilimą, o bičių radijo dažnio spinduliuotės absorbcija priklauso nuo dažnio. Ši priklausomybė nuo dažnio yra svarbi, nes 5G tinklai veiks aukštesnio dažnio juostose, bent taip teigiama turimoje medžiagoje. Sutrikdydama kitus sudėtingus vabzdžių, žuvų, varliagyvių, žinduolių, medžių ir augalų ląstelių, biologinius ir reprodukcinius procesus aukšto radijo dažnio spinduliuotė taip pat gali turėti didelį poveikį kitiems mūsų natūralios aplinkos elementams. Mes, žmonės, kišamės į gamtą patys sau sukeldami pavojų, o tai, kad agentūra akivaizdžiai nepaiso galimo poveikio gamtai, kurį sukels reikšmingas aukšto dažnio juostų išplėtimas, kelia didžiulį nerimą. Raginame Komisiją kuo griežčiau aktyviai konsultuotis su mokslininkais ir ekspertais, kurie galėtų informuoti agentūros pareigūnus apie galimas ir tikėtinas Komisijos siūlomų veiksmų pasekmes.

PASIRAŠO:

1 Cadiou H. & McNaughton P. Avian magnetite-based magnetoreception: a physiologist’s perspective. Journey of the Royal Society Interface 7
(Suppl 2):S193–S205 (2010).
2 Balmori A. Anthropogenic radiofrequency electromagnetic fields as an emerging threat to wildlife orientation. Science of the Total Environment
518-519 (2015).
3 Balmori A. & Hallberg O. The Urban Decline of the House Sparrow (Passer domesticus): A Possible Link with Electromagnetic Radiation.
Electromagnetic Biology and Medicine 26:41–151 (2007).
4 Engel S. et al. Anthropogenic electromagnetic noise disrupts magnetic compass orientation in a migratory bird. Nature 15;509(7500):353-6
(2014).
5 Kumar N.R., Sangwan S., Badotra P. Exposure to cell phone radiations produces biochemical changes in worker honey bees. Toxicology
International 18(1):70-72 (2011).
6 Thielens A., Bell D., Mortimore D.B., Greco M.K., Martens L., Joseph W. Exposure of Insects to RadioFrequency Electromagnetic Fields from
2 to 120 GHz. Scientific Reports 8, 3924 (2018).
7 Halabi, N.E., Achkar, R., Haidar, G.A. The effect of cell phone radiations on the life cycle of honeybees. 17th IEEE Mediterranean
Electrotechnical Conference (2014).
8 Sharma V.P. & Kumar N.R. Changes in honeybee behaviour and biology under the influence of cellphone radiations. Current Science
98(10):1376-1378 (2010).
9 Cucurachi S. et al. A review of the ecological effects of radiofrequency electromagnetic fields (RFEMF). Environment International 51C:116-
140 (2012).

Šaltiniai:

https://mailchi.mp/562360176648/ready-set-comment-to-the-fcc-5058538

https://ed84ae68-328e-42f4-847a-66fb863ac9df.filesusr.com/ugd/2cea04_ab33d3c8b6fb4624b8e4bf5e0a654863.pdf