Select Page

Apie

Įstaigos veiklos tikslai:

Viešųjų interesų tenkinimas vykdant švietimo, mokymo ir kultūrinę, sveikatos priežiūros ir apsaugos, aplinkos apsaugos, socialinės ar teisinės pagalbos teikimo, taip pat kitokią visuomenei naudingą veiklą šiose srityse: aplinkos apsauga ir ekologiniai judėjimai; konsultavimas aplinkosaugos klausimais; sveikatos apsauga; technologijų sauga; autorių ir gretutinių teisių apsauga; mažumų teisių apsauga; kultūros paveldo išsaugojimas; laisvalaikio organizavimas; nacionalinio, pilietinio ir kultūrinio identiteto vystymas; nacionalinis saugumas ir gynyba; nusikalstamumo prevencija; pagalba karo ir gaivalinių nelaimių aukoms; pagalba nevyriausybinėms organizacijoms; pažeidžiamų socialinių grupių integracija; pilietinis ugdymas; savanoriškos veiklos skatinimas ir organizavimas; socialinė apsauga; socialinė pagalba; stichinių nelaimių prevencija; vartotojų teisių apsauga; verslo skatinimas; vietos bendruomenių vystymas; žmogaus ir pilietinių teisių apsauga ir kitose srityse teisės aktų nustatyta tvarka.

Gojus reikšmė

  • Gojus – (sutr. goim < hebr. goim – svetimas žmogus, laikomas priešišku Biblijoje minimiems Dievo išrinktiesiems) – žydų vartojamas kitatikio sąvokai reikšti.
  • Gõjus (blrs. гaй, ntk. vartoti) – nedidelis, gražus miškelis, giraitė