Select Page

Istorinė pergalė: CHD laimi bylą prieš FCC dėl 5G ir belaidžio ryšio saugos gairių

JAV Kolumbijos apygardos apeliacinis teismas nusprendė, kad Federalinė ryšių komisija nepateikė argumentuoto paaiškinimo dėl savo tvirtinimo, kad jos dabartinės gairės užtikrina tinkamą apsaugą nuo kenksmingo radijo dažnių spinduliuotės poveikio.

Šiandien Vaikų sveikatos gynimo judėjimas (CHD, angl. Children’s Health Defense) laimėjo istorinę bylą prieš Federalinę ryšių komisiją (FCC, angl. Federal Communications Commission). Šioje byloje buvo ginčijamas tarnybos sprendimas neperžiūrėti savo 1996 m. sveikatos ir saugos gairių dėl belaidžio ryšio technologijų, įskaitant 5G.

Žiūrėkite spaudos konferenciją, kuri įvyko pirmadienį, rugpjūčio 16 d., 10 val. PT / 13 val. ET laiku.

JAV Kolumbijos apygardos apeliacinis teismas savo sprendimą paskelbė rugpjūčio 13 d. Teismas nusprendė, kad FCC, tvirtindama, jog jos 1996 m. radijo dažnių emisijų gairės užtikrina visuomenės sveikatos apsaugą, neatsižvelgė į su vėžiu nesusijusius įrodymus dėl belaidžio ryšio technologijų nepageidaujamo poveikio sveikatai.

Teismo sprendime teigiama:

„Byla grąžinama komisijai, prašant pateikti argumentuotą paaiškinimą dėl savo tvirtinimo, kad jos gairės užtikrina tinkamą apsaugą nuo kenksmingo radijo dažnių spinduliuotės poveikio…“.

CHD pirmininkas ir advokatas byloje Robertas F. Kenedis jaunesnysis pasakė:

„Teismo sprendimas atskleidžia, kad FCC ir Maisto ir vaistų administracija (FDA, angl. Food and Drug Administration) yra kontroliuojamos tarnybos, savo pareigą užtikrinti visuomenės sveikatos apsaugą iškeitusios į kryptingą, telekomunikacijų pramonės pelną didinančią kampaniją.“

CHD byla buvo sujungta su kita panašia „Aplinkos sveikatos fondo“ (angl. Environmental Health Trust) iškelta byla. Organizacijos pateikė bendrus paaiškinimus jungtinėje byloje.

Teismo posėdyje ieškovams atstovavęs CHD pagrindinis advokatas byloje, telekomunikacijų ir administracinės teisės advokatas Scottas McColloughas pasakė:

„Tai istorinė pergalė. FCC turės iš naujo pradėti procedūrą ir pirmą kartą iš esmės ir atsakingai įvertinti gausybę mokslinių ir medicininių įrodymų, rodančių, kad dabartinės gairės neužtikrina pakankamos sveikatos ir aplinkos apsaugos.

Teismo sprendime sakoma:

„… FCC visiškai neatsižvelgė į pastabas dėl RD spinduliuotės poveikio aplinkai, ir juo labiau į jas neatsakė… Bylos medžiagoje yra esminių galimos žalos aplinkai įrodymų.“

Ieškovai byloje pateikė 11 000 puslapių įrodymų apie 5G ir belaidžio ryšio technologijų daromą žalą, kuriuos FCC ignoravo, įskaitant įrodymus apie jau plačiai paplitusias ligas.

Advokatė Dafna Tachover, CHD 5G ir belaidžio ryšio žalos projekto direktorė, kuri inicijavo CHD bylą ir jai vadovavo, pasakė:

„FCC pagaliau turės pripažinti milžiniškas milijonų žmonių kančias, kurie jau nukentėjo dėl beprecedenčio FCC ir FDA nesugebėjimo apsaugoti visuomenės sveikatą. Pagaliau paaiškėjo tiesa. Aš tikiuosi, kad po šio sprendimo FCC pasielgs teisingai ir sustabdys bet kokį tolesnį 5G diegimą.“

Teismo sprendimas buvo priimtas teisėjų kolegijos narių balsų dauguma (du balsai prieš vieną). Daugumos nuomonę išdėstė teisėjas Robertas Wilkinsas. Prie jo prisijungė teisėja Patricia Millett, o kolegijai pirmininkavusi teisėja Karen Henderson pareiškė nesutikimą.

CHD prezidentė Mary Holland pasakė:

„JAV apeliacinio teismo sprendimas CHD byloje prieš FCC dar kartą patvirtina mano tikėjimą teismų sistema. Šiais chaotiškais laikais teismai vis dar gali suteikti vilties, kad bus priimti blaivūs ir teisės normomis pagrįsti sprendimai. Nekantriai laukiu, kada FCC imsis teismo sprendimą atitinkančių veiksmų.“

Šią istorinę bylą CHD iškėlė 2020 m. vasario 2 d. Byloje buvo ginčijamas tarnybos sprendimas neperžiūrėti savo 25 metų senumo radijo dažnių (RD) emisijų gairių, reguliuojančių belaidžio ryšio technologijų įrenginių (tokių kaip mobilieji telefonai ir iPad) ir infrastruktūros (mobiliojo ryšio bokštų, Wi-Fi ir išmaniųjų skaitiklių) skleidžiamą spinduliuotę, ir nepriimti tinkamą visuomenės sveikatos apsaugą užtikrinančių biologiniu požiūriu ir įrodymais pagrįstų gairių.

1996 m. FCC priėmė gaires, kurios teužtikrino vartotojų apsaugą nuo nepageidaujamo poveikio, atsirandančio esant šiluminį poveikį (audinių temperatūros pokyčius) sukeliančiam spinduliuotės lygiui, tačiau neatsižvelgė į esminius įrodymus, kad impulsinė ir moduliuota RD spinduliuotė daro didelę žalą net ir nesant šiluminio poveikio. Nuo to laiko FCC neperžiūrėjo nei savo gairių, nei įrodymų, įskaitant aiškius mokslinius įrodymus apie žalą ir duomenis apie didėjantį su RD susijusių ligų skaičių.

2012 m. Kongreso Vyriausybės atskaitomybės biuras paskelbė ataskaitą, kurioje FCC rekomendavo iš naujo įvertinti savo gaires. Dėl to 2013 m. FCC paskelbė apklausą, turėjusią padėti nuspręsti, ar gaires reikėtų peržiūrėti. Buvo užvestas žurnalas Nr. 13-84, kuriame visuomenė galėjo teikti pastabas.

Buvo gauta tūkstančiai naujų gairių priėmimą palaikančių mokslininkų, medicinos organizacijų ir gydytojų pastabų ir mokslinių įrodymų, taip pat šimtai nuo šios spinduliuotės nukentėjusių žmonių komentarų. Nepaisant to, 2019 m. gruodžio 4 d. FCC žurnalo pildymą nutraukė ir paskelbė sprendimą, kuriuo, neatlikusi tinkamo gautų pastabų ir įrodymų vertinimo, patvirtino savo gairių tinkamumą.

Ieškinyje, pavadintame „Pareiškimas dėl peržiūros“, teigiama, kad tarnybos sprendimas savavališkas, kaprizingas, nepagrįstas įrodymais, priimtas piktnaudžiaujant veiksmų laisve ir pažeidžiant Administracinių procedūrų įstatymą (APA, angl. Administrative Procedures Act).

Prie CHD ieškinio prisijungė devyni atskiri ieškovai, įskaitant pasaulinio garso mokslininką ir visuomenės sveikatos ekspertą, vieną iš „Bioiniciatyvos ataskaitos“ (išsamiausios mokslinės apžvalgos apie RD poveikį) redaktorių, profesorių, medicinos daktarą Davidą Carpenterį, gydytojus, kurie savo klinikose susiduria su belaidžio ryšio spinduliuotės sukeltomis ligomis, ir motiną, kurios sūnus mirė nuo su mobiliuoju telefonu susijusio galvos smegenų auglio.

Iš pradžių JAV devintosios apygardos apeliaciniam teismui pateiktas CHD ieškinys vėliau buvo perduotas į JAV Kolumbijos apygardos apeliacinį teismą ir prijungtas prie panašaus ieškinio, kurį pateikė „Aplinkos sveikatos fondas“ (angl. Environmental Health Trust) ir Vartotojų už saugius mobiliuosius telefonus judėjimas (angl. Consumers for Safe Cell Phones). Pagrindinį ir atsakomąjį paaiškinimus visi ieškovai pateikė kartu.

Straipsnis pasklebtas: