Select Page

įžvalgos apie naujai kylančias rizikas

SONAR 2019 m.: įžvalgos apie naujai kylančias rizikas

SONAR nagrinėja naujas ir lėtai besiformuojančias grėsmes ir jų galimą poveikį draudimo ir perdraudimo sektoriui. 2019 metų ataskaitoje aptariamos 15 kylančių rizikų temų ir penkios tendencijos, taip pat pateikiama globali makro tendencijų apžvalga. Šios temos apima ir augančias abejones dėl vakcinų, kosmetinės chirurgijos turizmo pavojus, dirbtinį intelektą ir sveikatos priežiūrą, smegenų sutrenkimus sporte, ateities sandėlius ir tam tikros kvalifikacijos darbuotojų stygių, kilsiantį į pensiją išėjus kūdikių bumo kartos žmonėms.

SONAR ataskaitoje įvardijamos naujos, besikeičiančios ir dar nenumatytos rizikos, kurias draudimo ir perdraudimo sektorius turi turėti galvoje.

Metinėje SONAR 2019 m. ataskaitoje apžvelgiame per praėjusius metus nustatytas ir įvertintas kylančias rizikas. Naujųjų ir senųjų technologijų susidūrimas, fiskalinis ir pinigų disbalansas, kvalifikuotų darbuotojų trūkumas ankstesniems išėjus į pensiją yra tik keletas grėsmių, kurias aptariame šiame tyrime. Daugelis šių rizikų yra visiškai naujos, nes atsiranda dėl nematytų naujovių arba pokyčių visuomenėje ir (arba) draudimo sutarčių sąlygose. Laikotarpis per kurį aptariamos rizikos virsta realiais gyvenimo įvykiais, galinčiais pridaryti reikšmingų nuostolių, dažnai yra trumpas. Tačiau ataskaitoje taip pat aprėpiame ir „iš lėto“ kylančias rizikas, kurios prieš tapdamos ilgalaikį reikšmingą draudimo pramonei poveikį turinčiomis grėsmėmis, vystosi ilgą laiką. Klasikinis tokios rizikos pavyzdys – klimato kaita. „Swiss Re“ ir apskritai draudimo pramonė dar prieš keletą dešimtmečių pirmą kartą įvardijo klimato kaitą kaip augančią riziką. Rizika dabar jau „atsirado“, tačiau dėl jos vis dar yra daug neaiškumų (keliančių nemažai iššūkių). Pavyzdžiui, klimato kaitos padariniai gyvybės ir sveikatos draudimui. Šiai svarbiai temai šioje ataskaitoje skiriame atskirą skyrių. Tikimės, kad šių metų SONAR ataskaita paskatins naujas įžvalgas. Nekantraujame aptarti kylančių rizikų spektrą ir pasidalinti mintimis su jumis.  

-Patrick Raaflaub, Grupės rizikų valdymo vadovas-

Technologijos ir natūrali aplinka

Pasaulyje vyksta didysis pasikeitimas, kalbant apie tai, kam priklauso duomenys, ypač gyventojų duomenys (žr. 27 psl. „Stebėjimo ekonomika“). Besikeičiant socialinės žiniasklaidos ir kitų, duomenis „valdančių“ įmonių požiūriui, kurios arba besirengdamos tiems pokyčiams, arba reaguodamos į reguliavimo institucijų daromą spaudimą, duomenis gali vis dažniau „grąžinti“ į gyventojų rankas. Duomenys buvo ir liks pagrindinis verslo diferenciatorius, įskaitant draudimo ir perdraudimo sektorių (žr. 41 psl. „Teisingos pusiausvyros užtikrinimas“). Didžiųjų duomenų (angl. Big Data) ir debesų kompiuterijos technologijos gali iš esmės padidinti duomenų surinkimo, saugojimo ir skaičiavimo efektyvumą. Ketvirtajai pramonės revoliucijai vykstant visu greičiu sparčiai vyksta ir su tuo susiję procesai, įskaitant procesų automatizavimą, daiktų internetą, įrenginių ir skaitmeninės analizės priemonių, galinčių greitai analizuoti didžiulius kiekius struktūrizuotų ir (arba) nestruktūrizuotų duomenų, vystymąsi (apie duomenų perdavimo greitį naudojantis 5G ryšiu (taip pat žr. 29 psl. „Nutrūkus nuo grandinės“). Išsamesni duomenys ir geresnės analitinės galimybės gali pagerinti ar sudaryti galimybes apdrausti produktus, kuriuos anksčiau buvo sunku įkainoti, taip pat atverti naujų galimybių nustatyti sukčiavimo atvejus. Tačiau visos šios galimybės kelia klausimų dėl privatumo ir pasitikėjimo, taigi ir reguliuojančių institucijų įsitraukimo. Draudikams šie pokyčiai taip pat kelia iššūkių dėl neigiamos atrankos spektro. Dirbtinio intelekto (AI) plėtra turės didelės įtakos žinioms ir žmogiškajam kapitalui imliems verslams (dėl poveikio sveikatos priežiūros sričiai žr. „Judėjimo laisvė“ 31 psl.), dėl kurio esami darbuotojai virs „papildoma“ darbo jėga. Dėl to gali išaugti nedarbo lygis, pirmiausia ypač žemesnės kvalifikacijos profesijų, ir lemti socialinius neramumus. Tikėtina, kad ateityje reikšmingai išaugs dėl kibernetinių išpuolių kylanti rizika. Naujausi pavyzdžiai rodo, kad įmonės ir vyriausybinės agentūros tokiems išpuoliams nepasirengusios. Verslo klientai ir draudimo bendrovės daugiausia dėmesio ėmė skirti kibernetiniam atsparumui, dėl to išaugo draudimo paklausa. Kibernetinė rizika atveria vienas didžiausių galimybių draudimo (ir (arba) perdraudimo) sektoriui, tačiau sukelia ir nemenkų  iššūkių. Sugebėti neatsilikti nuo pokyčių kibernetinėje ir technologijų erdvėje ir kurti sprendimus, kurie apimtų kylančias ir nuolat kintančias rizikas yra nemenkas darbas.

Pilnas raportas anglų kalba: https://www.swissre.com/dam/jcr:5916802c-cf6b-4c67-9d42-39cf80c4b00d/SONAR%20Publication%202019_WEB_quality.pdf

Palikite komentarą