Select Page

Ką 5G ryšys reikš aplinkai ?

Nuo 2020 m. pradžios visame pasaulyje planuojama pradėti diegti penktosios kartos bevielio ryšio technologiją. Naujasis tinklas, vadinamas 5G, žada spartesnį interneto ryšį ir didesnę galią, kad būtų galima naudoti daugiau prietaisų. Tačiau bendrovėms iš JAV ir Kinijos konkuruojant, kuri pirma pasiūlys 5G vartotojams, pamirštama apie naujosios technologijos poveikį aplinkai. Šiuo metu, kai aplinka yra pažeidžiamiausia, neatsižvelgdami į šį poveikį keliame per didelę riziką ateities kartoms.

Dėl 5G ryšio neišvengiamai išaugs energijos vartojimas, kuris jau ir dabar yra viena didžiausių klimato kaitos priežasčių. Be to, dėl naujų su 5G technologija susijusių prietaisų gamybos ir priežiūros susidarys atliekų ir bus naudojami svarbūs ištekliai, o tai sukels žalingų padarinių aplinkai. 5G ryšiui naudojama technologija kenkia paukščiams ir taip pat atitinkamai veikia visas ekosistemas. Nors 5G kūrėjai siekia sukurti ryšio tinklą, kuris turėtų mažesnį poveikį aplinkai nei ankstesnės kartos ryšio tinklai, tačiau dar yra erdvės tobulėjimui ir prieš plačiai diegiant šią technologiją vertėtų įsigilinti į jos poveikį.

5G poveikis ekosistemoms

Pagrindinės su 5G tinklo diegimu susiję aplinkos problemos siejamos su tuo, kad teks pagaminti daug 5G infrastruktūros komponentų. Be to, pagausėjus naujų 5G ryšį naudojančių įrenginių, o kartu išaugusi naujų 5G įrenginių paklausa turės rimtų pasekmių aplinkai.

Esama įrodymų, kad su 5G siejami naujieji prietaisai ir technologijos daro žalą jautrioms ekosistemoms. Pagrindinis 5G tinkle veiksnys žemės ekosistemoms yra milimetrinės bangos. Milimetrinės bangos, naudojamos 5G tinkle, dar niekada nebuvo naudojamos taip plačiai. Dėl to nepaprastai sudėtinga prognozuoti, kaip jos paveiks aplinką ir kai kurias ekosistemas. Tačiau moksliniais tyrimais nustatyta, kad šios naujos technologijos kelia žalą.

Milimetrinės bangos yra siejamos su daugeliu paukščių ekosistemų pažeidimų. Pendžabo universiteto Aplinkos ir profesinių studijų centro tyrime mokslininkai pastebėjo, kad vos 5-30 minutės mobiliojo ryšio bokšto skleidžiamos spinduliuotės pakenkė žvirblių kiaušiniams. Net trumpą laiką šių dažnių veikiamiems paukščiams padaroma reikšminga žala, ypač turint omenyje tai, kad tose vietovėse, kur reikia ryšio, naujojo 5G tinklo bazinės stotys (maži elementai) bus išdėstytos daug tankiau. Paukščių gyvenamose teritorijose tankiai išdėstyti maži ryšio elementai gali sukelti mutacijas, dėl kurių kiltų grėsmė paukščių populiacijos išlikimui. Be to, Ispanijoje atliktas tyrimas parodė, kad mobiliojo ryšio bokšto skleidžiama mikrobangų spinduliuotė turi neigiamą poveikį paukščių poravimuisi, lizdo sukimui ir perėjimui. Vėlgi, manoma, kad išaugęs ryšio laidininkų (mažų elementų) skaičius siekiant užtikrinti 5G ryšio veikimą yra žalingas aplink žmones gyvenančioms gyvūnų rūšims.

Be to, Ulrich Warnke nustatė, kad mobiliojo ryšio prietaisai kenkia bitėms. Šiame tyrime avilius vos dešimt minučių veikiant 900 MHz bangomis, juos ištiko kolonijų žlugimo sutrikimas. Kolonijų žlugimo sutrikimas ištinka, kai daugelis avilyje gyvenančių bičių palieka avilį palikdamos motinėlę, kiaušinius ir keletą bičių darbininkių. Taip pat pablogėja tokia spinduliuote paveiktų bičių darbininkių navigacijos įgūdžiai, todėl jos maždaug po dešimties dienų pradeda nebegrįžti į pradinį avilį. Bitės – nepaprastai svarbi Žemės ekosistemos dalis. Maždaug trečdalis maisto, kurį užsiauginame, priklauso nuo bičių, nes jos apdulkina augalus, todėl bitės yra gyvybiškai svarbi žemės ūkio sistemos dalis. Bitės ne tik apdulkina augalus, kuriuos valgome, bet ir yra svarbios siekiant išsaugoti pašarinius augalus, kuriuos ėda gyvuliai. Be bičių netektume didžiosios dalies šiandien valgomo maisto arba jo gausa būtų labai ribota. Dėl klimato kaitos bičių populiacija pasaulyje smarkiai sumažėjo.

Svarbu suvokti mobiliojo ryšio bokštų daromą poveikį paukščiams ir bitėms, nes visos Žemės ekosistemos yra tarpusavyje susiję. Suardžius vieną ekosistemos elementą, pažeidžiama visa sistema. Šiandienių mobiliojo ryšio bokštų paukščiams daroma žala tik didės, nes naudojant 5G ryšį ir siekiant užtikrinti aukštos kokybės ryšį vartotojams, reikės daugiau mažų elementų, t.y., į radijo ryšio bokštus panašių įrenginių. Mažų ryšio elementų pavidalu išaugusi šių milimetrinių bangų koncentracija turės dar didesnį poveikį bičių ir paukščių, o galbūt ir kitų gyvūnų rūšių, kurios visos vienodai svarbios mūsų aplinkai, populiacijoms.

Šaltiniai:

https://jsis.washington.edu/news/what-will-5g-mean-for-the-environment/#_ftnref17

Al-Falahy, NFA and Alani, OYK. Potential technologies to 5G network: challenges and opportunities.  2017 http://usir.salford.ac.uk/id/eprint/37763/1/IT_ITPro-2015-06-0044.R1_Falahi_N.pdf

Choi, Jung II and Jain, Mayank. Achieving Single Channel, Full Duplex Wireless Communication. Stanford University. 2010. https://www.google.com/search?q=Achieving+Single+Channel%2C+Full+Duplex+Wireless+Communication+Jung+Il+Choi%2C+Mayank+Jain%2C+Kannan+Srinivasan%2C+Philip+Levis%2C+Sachin+Katti&oq=Achieving+Single+Channel%2C+Full+Duplex+Wireless+Communication+Jung+Il+Choi%2C+Mayank+Jain%2C+Kannan+Srinivasan%2C+Philip+Levis%2C+Sachin+Katti&aqs=chrome..69i57j69i58j5i66l3.332j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

Cisco Mobile VNI. Cisco Visual Networking Index: Global Mobile Data Traffic Forecast Update, 2017-2022 White Paper. Updated: February 18, 2019. Accessed: 2/20/2019. https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/white-paper-c11-738429.html#_Toc953330 

Ercan, Elif Mine. Global Warming Potential of a Smartphone: Using Life Cycle Assessment Methodology. Royal Institute of Technology. Stockholm. 2013. Page 1-4. http://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:677729/FULLTEXT01.pdf

Environmental Protection Agency. Global Greenhouse Gas Emissionhttps://www.epa.gov/ghgemissions/global-greenhouse-gas-emissions-data

Federal Communications Commission: Office of Engineering and Technology. Millimeter Wave Propagation: Spectrum Management Implications. Bulletin Number 70. Federal Communications Commission. July 1997. Washington, DC. Accessed: 2/15/2019. https://transition.fcc.gov/Bureaus/Engineering_Technology/Documents/bulletins/oet70/oet70a.pdf 

Garg, Saurabh Kumar & Yeo, Chee Shin & Buyya1, Rajkumar. Green Cloud Framework for Improving Carbon Efficiency for Clouds. Department of Computer Science and Software Engineering at The University of Melbourne, Australia. Springer, Berlin, Heidelberg. 2011. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-642-23400-2_45

Mayell, Hillary. As Consumerism Spreads, Earth Suffers, Study Says. National Geographic. January 12, 2004. https://www.nationalgeographic.com/environment/2004/01/consumerism-earth-suffers/

National Academy of Sciences, National Academy of Engineering, and National Research Council. 2009. America’s Energy Future: Technology and Transformation. Washington, DC:  The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/12091 .

Nordrum, Amy & Clark, Kristen & IEEE Spectrum Staff. Everything You Need to Know About 5G: Millimeter waves, massive MIMO, full duplex, beamforming, and small cells are just a few of the technologies that could enable ultrafast 5G networks. IEEE Spectrum. January 27, 2017. Accessed: 2/15/2019.  https://spectrum.ieee.org/video/telecom/wireless/everything-you-need-to-know-about-5g 

Nunez, Christina. Climate 101: Air Pollution. National Geographic. February 4, 2019. https://www.nationalgeographic.com/environment/global-warming/pollution/

Patterson, Steven Max. 4 reasons Cisco’s IoT forecast is right, and 2 why it’s wrong. Network World. April 5, 2017. Accessed: 2/15/2019. https://www.networkworld.com/article/3187891/internet-of-things/4-reasons-ciscos-iot-forecast-is-right-and-2-why-its-wrong.html 

Packham, Chris. Would We Starve Without Bees? BBC. http://www.bbc.co.uk/guides/zg4dwmn

Péres-Lombard, Luis & Ortiz, José & Pout, Christine. A review on buildings energy consumption information. ScienceDirect: Energy and Buildings. March 2007. http://www.esi2.us.es/~jfc/Descargas/ARTICULOS/PAPER_LPL_1_OFF-PRINT.pdf

Reuter, M.A. & Heiskanen, K. & Boin, U. & van Schaik, A. & Verhoff, E. & Yang, Y. & Georgalli, G. The Metrics of Material and Metal Ecology: Harmonizing the Resource, Technology and Environmental Cycles. Elsevir B.V. Amsterdam, Netherlands. 2005.

Sadler, Barry & Karen Brown. IAIA International Headquarters in association with Institute of Environmental Assessment. Principles of Environmental Impact Assessment Best Practice. May 2012. https://web.archive.org/web/20120507084339/http://www.iaia.org/publicdocuments/special-publications/Principles%20of%20IA_web.pdf 

Segan, Sascha. What is 5G? PC Magazine. January 28, 2019. Accessed: 2/14/2019. https://www.pcmag.com/article/345387/what-is-5g

Sivani, S. & Sudarsanam, D. Impacts of radio-frequency electromagnetic field (RF-EMF) from cell phone towers and wireless devices on biosystem and ecosystem- a review. Biology and Medicine. Volume 4, Issue 4, Pages 202-2016. January 6, 2013. https://ecfsapi.fcc.gov/file/7520942058.pdf

Sitch, Will. MIMO and Beamforming in the 5G Context: SBrT 2017. Keysight Technologies. 2017. http://www.sbrt.org.br/sbrt2017/anais/slides_bruno.pdf

Wang, Li-Chun & Rangapillai, Suresh. A Survey on Green 5G Cellular Networks. National Chiao Tung University. 2012. http://www.tarjomeshode.com/files/enf/PHIL-6311-t.pdf

Warnke, Ulrich. Birds, Bees and Humankind: Destroying Nature by ’Electrosmog’. Competence Initiative for the Protection of Humanity, Environment and Democracy. March 2009. https://ecfsapi.fcc.gov/file/7521097894.pdf

About The Author

Palikite komentarą