Select Page

Ketvirtoji pramonės revoliucija. Ką ji reiškia ir kaip į ją reaguoSIM?

Ketvirtoji pramonės revoliucija pagaliau pakeis ne tik tai, ką darome, bet ir tai, kas esame. Ji turės įtakos mūsų tapatybei ir visiems su ja susijusiems klausimams: privatumui, nuosavybės sampratai, vartojimo įpročiams, darbo ir laisvalaikio laikui, karjerai, įgūdžių ugdymui, naujoms pažintims ir santykių puoselėjimui. Jau dabar ji keičia mūsų sveikatą ir lemia „kiekybiškai įvertintos“ savasties formavimą, tad daug greičiau nei manome gali prasidėti ir „žmogaus patobulinimas“. -Klausas Švabas-

Šiandien jums pristatau ateitį ne iš sąmokslo teorijų svetainės, o iš aukščiausių pasaulio lyderių ir finansinės valdžios ešelonų – Pasaulio ekonomikos forumo (PEF). Jų puslapyje „Apie mus“ rašoma: „Forumas apjungia svarbiausius politikos, verslo, kultūros ir kitus visuomenės lyderius, kurie formuoja pasaulines, regionines ir pramonės darbotvarkes“. Šie žodžiai kaip niekada teisingi, ir puikieji PEF atstovai šiandien daro mums didžiulę paslaugą. Jie atskleidžia savo planą, kaip užvaldyti ir kontroliuoti pasaulį, kuris vadinamas Ketvirtąja pramonės revoliucija arba 4IR.

Klausas Švabas. Pasaulio Ekonomikos Forumo vykdomasis pirmininkas

„Jis verčia visus, mažus ir didelius, turtuolius ir vargdienius, laisvuosius ir vergus, pasidaryti ženklą ant dešinės rankos arba ant kaktos, kad niekas negalėtų nei pirkti, nei parduoti, jei neturės to ženklo – žvėries vardo ar jo vardo skaičiaus. Čia slypi išmintis! Kas išmano, teapskaičiuoja žvėries skaičių, nes tai žmogaus skaičius, ir jis yra šeši šimtai šešiasdešimt šeši.“ Apr, 13:16–18 (RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LBD ekumeninis leidimas 1999 m.)

Vienas iš labiausiai tiesą atskleidžiančių ir nerimą keliančių dalykų, susijusių su ketvirtąja pramonės revoliucija, yra jų planas ne tik sujungti žmogų su mašina, naudojant visus įmanomus implantuojamuosius prietaisus, bet ir perimti mūsų minčių kontrolę. Kad nemanytumėte, jog per daug sureikšminu situaciją, pateikiu tiesioginę PEF atstovo spaudai citatą:

„Manau, kad laisvoje ir atviroje visuomenėje labai svarbi minties laisvė. Iki šiol kalbėjome apie žodžio laisvę. Kai galėsime pasiekti žmonių mintis ir emocijas, turėsime sukurti erdvę, kurioje žmonės galėtų laisvai, įvairiai ir kūrybiškai mąstyti.“

Ar jau pabudote? Tikiuosi, kad taip ir yra, nes būtent tai yra ketvirtoji pramonės revoliucija, ir taip, ją mums atneša ta pati žmonių grupė, kuri mums davė COVID-19 pasaulinį karantiną, pasaulio ekonomikų žlugimą vakciną nuo koronaviruso ir skaitmeninį skiepų ar galimybių pasą pagal ID2020 aljanso pavyzdį. Viskas, kas įvyko nuo 2020 m. pradžios, visi tie paiki, beprotiški „gyvenimo pagal Apreiškimo knygą“ įvykiai yra tų pačių žmonių inicijuoti ir nukreipti į tą patį tikslą – Naująją pasaulio tvarką.

Būtent apie tai buvo kalbama ir to buvo siekiama jau anksčiau. Tai ne miglota, tolima prognozė, o tikslus mus supančių aplinkybių atvaizdas. Pažiūrėkite šio straipsnio pabaigoje esančius du vaizdo įrašus ir patys pamatysite bei išgirsite, koks yra jų planas užvaldyti pasaulį iš jų pačių lūpų.

IŠ PASAULIO EKONOMIKOS FORUMO: Pirmosios pramonės revoliucijos metu gamybai mechanizuoti buvo naudojama vandens ir garo energija. Antrosios pramonės revoliucijos metu buvo naudojama elektros energija masinei gamybai kurti. Trečiosios pramonės revoliucijos metu elektronika ir informacinės technologijos buvo pasitelktos gamybai automatizuoti. Ketvirtoji pramonės revoliucija yra trečiosios, nuo praėjusio amžiaus vidurio vykstančios skaitmeninės revoliucijos, tęsinys. Jai būdinga technologijų sintezė, dėl kurios nyksta ribos tarp fizinės, skaitmeninės ir biologinės sričių.

Savo mastu, apimtimi ir sudėtingumu ši transformacija bus nepanaši į nieką, ką žmonija iki šiol yra patyrusi. Kol kas nežinome, kaip ji vyks, tačiau aišku viena – atsakas į ją turi būti integruotas ir visapusiškas, įtraukiant visas pasaulio politikos suinteresuotąsias šalis nuo viešojo ir privačiojo sektorių iki akademinės bendruomenės ir pilietinės visuomenės.

PASAULINIS ELITAS TAI VADINA „DIDŽIUOJU PERKROVIMU“ IR APIE TAI JAU DEŠIMTMEČIUS PERSPĖJAMA KNYGOSE IR FILMUOSE APIE PASAULIO PABAIGĄ

Esama trijų priežasčių, dėl kurių šiandieninės transformacijos yra ne tik Trečiosios pramonės revoliucijos tęsinys, bet veikiau Ketvirtosios, išskirtinės, pramonės revoliucijos pradžia. Šios priežastys – tai greitis, mastas ir poveikis sistemoms. Dabartinio proveržio greitis neturi istorinio precedento. Palyginti su ankstesnėmis pramonės revoliucijomis, Ketvirtoji pramonės revoliucija vystosi ne linijiniu, o eksponentiniu tempu. Be to, ji sutrikdo beveik visas pramonės šakas visose šalyse. Šių pokyčių mastas ir lygmuo pranašauja ištisų gamybos, vadybos ir valdysenos sistemų transformaciją.

Milijardų žmonių, sujungtų mobiliaisiais įrenginiais, kurių duomenų apdorojimo galia, atminties talpa ir prieiga prie informacijos yra beprecedentės, galimybės yra neribotos. Jas dar labiau padidins nauji technologijų laimėjimai tokiose srityse kaip dirbtinis intelektas, robotika, daiktų internetas, autonominės transporto priemonės, trimatis spausdinimas, nanotechnologijos, biotechnologijos, medžiagų mokslas, energijos kaupimas ir kvantinė kompiuterija.

Dirbtinis intelektas jau dabar mus supa visur – nuo autonominių automobilių ir bepiločių orlaivių iki virtualiųjų asistentų ir vertimo bei investavimo programinės įrangos. Pastaraisiais metais dirbtinio intelekto srityje padaryta įspūdinga pažanga, kurią lėmė eksponentiškai didėjanti kompiuterių galia ir didžiuliai duomenų kiekiai – nuo programinės įrangos, naudojamos naujiems vaistams atrasti, iki algoritmų, naudojamų mūsų kultūriniams interesams nuspėti. O skaitmeninės gamybos technologijos kasdien sąveikauja su biologiniu pasauliu. Inžinieriai, dizaineriai ir architektai derina kompiuterinį projektavimą, priedų gamybą, medžiagų inžineriją ir sintetinę biologiją, siekdami sukurti mikroorganizmų, mūsų kūnų, produktų, kuriuos vartojame, ir net pastatų, kuriuose gyvename, simbiozę.

Iššūkiai ir galimybės

Kaip ir prieš ją vykusios revoliucijos, Ketvirtoji pramonės revoliucija gali padidinti pasaulines pajamas ir pagerinti viso pasaulio gyventojų gyvenimo kokybę. Iki šiol daugiausia naudos iš jos turėjo vartotojai, galintys sau leisti skaitmeninio pasaulio priemones ir jomis naudoti. Pasitelkus technologijas buvo galima sukurti naujus produktus ir paslaugas, kurie didina mūsų asmeninio gyvenimo efektyvumą ir malonumą. Išsikviesti taksi, užsisakyti skrydį, pirkti produktą, atlikti mokėjimą, klausytis muzikos, žiūrėti filmą ar žaisti žaidimą – visa tai dabar galima atlikti nuotoliniu būdu.

Ateityje technologinės inovacijos taip pat lems pasiūlos stebuklą, nes ilgainiui padidės efektyvumas ir našumas. Sumažės transporto ir ryšių sąnaudos, logistika ir pasaulinės tiekimo grandinės taps efektyvesnės, mažės prekybos sąnaudos, ir visa tai atvers naujas rinkas ir paskatins ekonomikos augimą.

Poveikis verslui

Apskritai galima išskirti ketveriopą pagrindinius Ketvirtosios pramonės revoliucijos poveikį verslui – poveikį klientų lūkesčiams, produktų tobulinimui, bendradarbiavimo inovacijoms ir organizacinėms formoms. Tiek vartotojai, tiek įmonės vis dažniau atsiduria ekonomikos epicentre, kuris visada susijęs su klientų aptarnavimo gerinimu. Be to, fizinius produktus ir paslaugas dabar galima patobulinti skaitmeniniais pajėgumais, kurie padidina jų vertę. Dėl naujų technologijų turtas tampa patvaresnis ir atsparesnis, o duomenys ir analitika keičia jo priežiūros būdus. Pasaulyje, kuriame akcentuojama klientų patirtis, duomenimis grindžiamos paslaugos ir turto našumo analizė, reikalingos naujos bendradarbiavimo formos, ypač atsižvelgiant į inovacijų ir trikdžių pagreitį. Galiausiai pasaulinių platformų ir kitų naujų verslo modelių atsiradimas reiškia, kad reikės iš naujo apsvarstyti talentų, kultūros ir organizacinių formų klausimus.

Poveikis vyriausybei

Ketvirtoji pramonės revoliucija taip pat turės didelį poveikį nacionaliniam ir tarptautiniam saugumui, paveikdama konfliktų tikimybę ir pobūdį. Karo ir tarptautinio saugumo istorija – tai technologinių inovacijų istorija, ir dabartis nėra išimtis. Šiuolaikiniai konfliktai, kuriuose dalyvauja valstybės, vis dažniau yra „hibridinio“ pobūdžio, juose tradiciniai mūšio metodai derinami su elementais, kurie anksčiau neturėjo nieko bendro su valstybiniais veikėjais. Skirtumas tarp karo ir taikos, kovotojo ir nekovotojo ir net tarp smurto ir nesmurto (prisiminkime kibernetinį karą) vis labiau blanksta.

Vykstant šiam procesui ir palengvėjus naujų technologijų, tokių kaip autonominiai ar biologiniai ginklai, panaudojimui, pavieniai asmenys ir mažos grupuotės vis dažniau prisijungs prie valstybių, galinčių sukelti masinę žalą. Šis naujas pažeidžiamumas sukels naujų baimių. Tačiau kartu technologijų pažanga suteiks galimybę sumažinti smurto mastą ar poveikį, pavyzdžiui, sukuriant naujus apsaugos būdus arba tiksliau identifikuojant taikinius.

Poveikis žmonėms

Ketvirtoji pramonės revoliucija pagaliau pakeis ne tik tai, ką darome, bet ir tai, kas esame. Ji turės įtakos mūsų tapatybei ir visiems su ja susijusiems klausimams: privatumui, nuosavybės sampratai, vartojimo įpročiams, darbo ir laisvalaikio laikui, karjerai, įgūdžių ugdymui, naujoms pažintims ir santykių puoselėjimui. Jau dabar ji keičia mūsų sveikatą ir lemia „kiekybiškai įvertintos“ savasties formavimą, tad daug greičiau nei manome gali prasidėti ir „žmogaus patobulinimas“. Sąrašas yra begalinis, nes jį riboja tik mūsų vaizduotė.

Ateities formavimas

Nei technologijos, nei su jomis susiję trikdžiai nėra išorinė jėga, kurios žmonės negali kontroliuoti. Mes visi esame atsakingi už tokį planą, priimdami kasdienius sprendimus kaip piliečiai, vartotojai ir investuotojai. Todėl turėtume pasinaudoti turima galimybe bei galimybe formuoti Ketvirtąją pramonės revoliuciją ir nukreipti ją į ateitį, atitinkančią mūsų bendrus tikslus ir vertybes.

Kad galėtume to pasiekti, turime sukurti išsamų ir bendrą požiūrį apie technologijų poveikį mūsų gyvenimui, ekonominei, socialinei, kultūrinei ir žmogiškajai aplinkai. Dar niekada nebuvo tokio laikotarpio kaip dabar, kuris kartu ir daug žadantis, ir labai pavojingas. Tačiau šiandien sprendimus priimantys asmenys pernelyg dažnai paskęsta tradiciniame, linijiniame mąstyme arba yra per daug įsitraukę į daugybę krizių, reikalaujančių jų dėmesio, kad galėtų strategiškai mąstyti apie mūsų ateitį formuojančias trikdžių ir inovacijų jėgas.

Šaltinis: https://www.nowtheendbegins.com/world-economic-forum-fourth-industrial-revolution-will-merge-man-machine-with-implantable-technology/