Select Page

Koronaviruso mistifikacija | Totalitarinio 5G vykdomo genocido priedanga

Kai panika dėl koronaviruso visame pasaulyje toliau auga geometrinės progresijos mastais, mėginant ją suvaldyti įteisintomis drakoniškomis priemonėmis, metas ieškoti faktinių įrodymų, ar oficiali taip vadinamos pandemijos istorija turi realų pagrindą, o jeigu iš gautų įrodymų paaiškėtų, kad ji yra išlaužta iš piršto – kokia tuomet viso šio reikalo prasmė.  

Pavyko atrasti pritrenkiančių įrodymų, kad koronavirusas yra mistifikuotas ir tarnauja kaip totalitarinio 5G vykdomo genocido priedanga.  

Žalia šviesa belaidėms technologijoms

Pasaulio sveikatos organizacija 2006 metais paskelbė pareiškimą dėl elektromagnetinių laukų saugumo, kuriame paminėjo ir elektromagnetinius laukus, kurie neišvengiamai atsiranda naudojant belaides technologijas:

Atsižvelgiant į labai silpną poveikį ir naujausius surinktus duomenis, nėra jokių įtikinamų mokslinių įrodymų, kad bazinių stočių ir belaidžių tinklų skleidžiami silpni radijo dažnių signalai būtų kenksmingi sveikatai.

Šis pareiškimas paskatino valdžios institucijas visame pasaulyje uždegti žalią šviesą pirminiam belaidžių technologijų diegimo procesui, remiantis PSO nuostata, kad mikrobangų spinduliuotė nekelia pavojaus, todėl jaudintis neverta. 

Susirūpinimas dėl saugumo – kaip žirniai į sieną

Praėjus penkeriems metams nuo žurnale „Lancet“ paskelbto straipsnio apie elektromagnetinių radijo dažnio laukų kancerogeniškumą, PSO pakeitė savo nuomonę ir nurodė, kad, remiantis patikimais ryšio tarp ilgalaikės spinduliuotės poveikio ir smegenų vėžio įrodymais, belaidžių technologijų spinduliuotė 2011 m. buvo perkvalifikuota į 2B klasės galimą žmogaus kancerogeną.

Nepaisant augančių įrodymų apie belaidės spinduliuotės pavojų su galimai pražūtingomis pasekmėmis, visame pasaulyje užvirė belaidžių technologijų plėtros procesai, kurie tęsiasi iki šiol. Perkvalifikavusi belaidę spinduliuotę į galimą smegenų auglių atsiradimo priežastį, PSO turėjo nedelsiant sustabdyti šiuos plėtros procesus, paskelbdama moratoriumą iki atskiro pranešimo.

Deja, PSO to nepadarė. Šis faktas – pakankamas pagrindas pasmerkti šią JT instituciją už veiklos tikslo nesilaikymą ir apkaltinti įvykdžius veiksmus, iš esmės prilygstančius genocidui.    

Belaidė priklausomybė

Sudėtingą situaciją dar labiau apsunkina neišvengiama visuomenės priklausomybė nuo belaidžių prietaisų su dar spartesniais prisijungimo parametrais. Ši aplinkybė labai naudinga valdžios institucijoms prisiimant pelningus įsipareigojimus plėtoti 5-osios kartos tinklus, vos tik susiklostys tam palankios sąlygos. 

Natūralu, kad kitaip ir negalėjo nutikti, atsižvelgiant į tai, jog nebuvo atlikti išsamūs dabar jau aiškiai žinomų žalingų belaidės spinduliuotės padarinių sveikatai tyrimai, ir kad nebuvo sulaukta jokio Pasaulio sveikatos organizacijos pasipriešinimo esamai situacijai. 

Mokslininkų kreipimasis

Nežiūrint to, 2017 metų rugsėjo 17 d. 180 mokslininkų iš 70 šalių pasirašė kreipimąsi dėl 5G moratoriumo, nurodydami šias priežastis:

5G ryšio technologija efektyvi tik nedideliais atstumais. Ji sunkiai prasiskverbia pro kietąsias medžiagas. Prireiks daug naujų antenų. Diegiant technologiją plačiu mastu, miestuose antenas reikės įrengti kas 10–12 namų, taigi neišvengiamai sustiprės priverstinis poveikis visiems žmonėms.

Vis plačiau naudojantis belaidėmis technologijomis, jų poveikio nepavyks išvengti niekam. Jau nekalbant apie išaugusį 5G siųstuvų skaičių (kurie stovės beveik visuose namuose, parduotuvėse ir ligoninėse), prognozuojama, kad Daiktų internetui papildomai reikės „nuo 10 iki 20 milijardų prisijungimų“ (prie šaldytuvų, skalbyklių, vaizdo stebėjimo kamerų, savaeigių automobilių bei autobusų ir kt.). Visi šie veiksniai gali reikšmingai padidinti ilgalaikį elektromagnetinių radijo dažnio laukų poveikį visiems ES piliečiams.

Kenksmingas elektromagnetinių radijo dažnio laukų poveikis jau įrodytas. Daugiau negu 230 mokslininkų iš 41 šalies išreiškė „rimtą susirūpinimą“ dėl visaapimančio ir stiprėjančio poveikio, kurį žmonėms jau dabar, dar nepradėjus diegti papildomų 5G technologijų, daro elektros ir belaidžių prietaisų sukuriami elektromagnetiniai laukai. Mokslininkai remiasi faktu, kad „daugybė naujausių mokslinių publikacijų rodo, jog elektromagnetiniai laukai veikia gyvus organizmus gerokai mažesniu intensyvumu, negu nustato didžioji dalis tarptautinių ir nacionalinių rekomendacijų“, bet šis poveikis siejamas su didesne vėžio atsiradimo rizika, ląsteliniu stresu, kenksmingų laisvųjų radikalų padaugėjimu, genetiniais pažeidimais, struktūriniais ir funkciniais reprodukcinės sistemos pokyčiais, mokymosi ir atminties sutrikimais, neurologiniais susirgimais, taip pat neigiamu poveikiu bendrai žmonių savijautai. Žala neapsiriboja vien tik žmonėmis: daugėja įrodymų apie kenksmingą elektromagnetinių laukų poveikį augalams ir gyvūnams.

Po 2015 m. mokslininkų pasirašyto kreipimosi buvo atlikti papildomi moksliniai tyrimai, kurie patvirtino didelį belaidžių technologijų sukuriamų elektromagnetinių radijo dažnių laukų pavojų sveikatai. Didžiausio pasaulyje tyrimo (kainavusio 25 milijonus JAV dolerių) – Nacionalinės toksikologijos programos (NTP) – duomenimis, paveikus gyvūnus silpnesniais, negu nustatyta Tarptautinės apsaugos nuo nejonizuojančios spinduliuotės komisijos rekomendacijose, kurių laikosi dauguma šalių, elektromagnetiniais laukais, gyvūnų susirgimų smegenų ir širdies vėžiu skaičius statistiškai išaugo. Šie rezultatai patvirtina žmonių epidemiologinių tyrimų dėl radijo dažnių spinduliuotės ir smegenų auglio atsiradimo rizikos  rezultatus. Daugybė recenzuotų mokslinių pranešimų, ataskaitų rodo, kokią žalą žmonių sveikatai daro elektromagnetiniai laukai.

Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra, Pasaulio sveikatos organizacijos vėžio agentūra 2011 metais nutarė, kad elektromagnetiniai 30 KHz–300 GHz dažnio laukai galbūt turi kancerogeninį poveikį žmonėms (2B grupė). Naujieji tyrimai, pavyzdžiui, jau minėta NTP ir keletas epidemiologinių tyrimų, įskaitant naujausius tyrimus dėl mobiliojo ryšio telefonų naudojimo ir rizikos susirgti smegenų vėžiu, patvirtina, kad elektromagnetinių radijo dažnių laukų spinduliuotė žmonėms daro kancerogeninį poveikį.   

2016 metų EUROPA rekomendacijose dėl elektromagnetinių radijo dažnių laukų pažymima, kad „esama tvirtų įrodymų, jog ilgalaikis tam tikro dažnio elektromagnetinių laukų poveikis laikytinas rizikos veiksniu, galinčiu sukelti tokias ligas, kaip tam tikrų rūšių vėžys, Alzheimerio liga ir vyrų nevaisingumas […] Dažniausi padidėjusio elektromagnetinio jautrumo simptomai – galvos skausmas, susikaupimo, miego problemos, depresija, energijos trūkumas, nuovargis ir gripą primenantys simptomai.“

Vis daugiau europiečių kenčia nuo pašlijusios sveikatos, jausdami simptomus, kurie mokslinėje literatūroje jau daug metų siejami su elektromagnetinių laukų ir belaidės spinduliuotės poveikiu. 2015 m. Briuselyje priimta Tarptautinė mokslinė deklaracija dėl padidėjusio jautrumo elektromagnetiniams laukams ir daugialypio cheminio jautrumo skelbia: „Atsižvelgdami į mūsų turimas sukauptas mokslines žinias, primygtinai raginame visas nacionalines ir tarptautines valdžios institucijas ir įstaigas […] pripažinti padidėjusį jautrumą elektromagnetiniams laukams ir daugialypį cheminį jautrumą neabejotinais susirgimais, kurie, būdami signalinėmis ligomis, netrukus gali sukelti daug rūpesčių dėl žmonių sveikatos visame pasaulyje, t. y. visose šalyse, kuriose be jokių apribojimų leidžiama naudoti elektromagnetinių laukų principu veikiančias belaides technologijas ir prekiauti cheminėmis medžiagomis. […] Neveikimas turės skaudžių pasekmių visuomenei, todėl jis nebėra tinkamas pasirinkimas […] Mes vienbalsiai pripažįstame, kad tokia situacija kelia rimtą pavojų visuomenės sveikatai, ir reikalaujame imtis būtinųjų prevencijos priemonių, kurios taptų prioritetinėmis kovojant ateityje su šia pasaulinio masto epidemija.“    

Viruso pandemijos prognozė

Tarsi šių nepalankių įrodymų būtų per mažai, PSO paskelbė, kad 2019 metų viduryje pasaulyje neišvengiamai kils mirtino viruso pandemija, o PSO įsteigta ir kontroliuojama organizacija – Pasaulinė pasirengimo stebėsenos valdyba praėjusių metų rugsėjį paskelbė išsamią ataskaitą „Pasaulis pavojuje“, kurioje tvirtino štai ką:

„Pandemijos, kuri paplis visame pasaulyje, grėsmė labai reali. […] Sparčiai judantis patogenas sugebės nužudyti dešimtis milijonų žmonių, sužlugdyti šalių ekonomiką ir destabilizuoti nacionalinį saugumą […] Žaibiškai plintančios, ypač didelio mirtingumo pandemijos, kurią sukels kvėpavimo takų patogenas, grėsmė „nepaprastai reali“. Pandemija nusineš nuo 50 000 000 iki 80 000 000 gyvybių ir sunaikins beveik penkis procentus pasaulio ekonomikos.“

Iš tikrųjų, PSO stebėtinai tiksliai numatė, kad ši pražūtinga pandemija visai netrukus pražudys 50–80 milijonų žmonių ir atneš milžiniškų nuostolių pasaulio ekonomikai – ir tai nutiks būtent tuo ypatingu, tarptautinei 5G ryšio plėtrai numatytu laikotarpiu.

Kinija pereina prie 5G tinklo

Paskutinę 2019 metų spalio dieną Kinijoje pradėjo veikti pažangiausias ir visur besiskverbiantis 5G ryšio tinklas, apėmęs maždaug 20 procentų teritorijos, įskaitant ir Uhaną – vietovę, kurioje įsikūrusi įžymioji Kinijos valdžios kontroliuojama laboratorija, pagarsėjusi tuo, kad joje atvirai kuriami ir ant Kinijos gyventojų išbandomi biologiniai ginklai.     

Be to, buvęs Kinijos vyriausybės vyriausiasis patarėjas medicinos klausimais pranešė, kad jam buvo gerai žinoma apie sunkių, gripą primenančių simptomų protrūkius, kurie lyg tyčia sutampa su apsinuodijimo mikrobangų technologijų sukelta nejonizuojančia spinduliuote simptomais. 

Taip pat skelbiama, kad apie visa tai buvo žinoma 2019 metų lapkričio mėnesio viduryje, iškart po to, kai Kinijoje „atgijo“ 5G. 

Kinija užsidaro

Visgi Kinijos vyriausybė nepanoro viešinti šios informacijos iki 2020 metų sausio mėnesio, kol nepasipylė įtarimai, jog prieš mėnesį Uhane prasidėjo koronaviruso pandemija – tikėtina, dėl to, kad šiuo virusu buvo užkrėsti vietos jūros gėrybių turguje pardavinėjami produktai. 

Vėliau buvo paskelbta, kad pandemija prasidėjo gruodžio mėnesį. Bet kokiu atveju faktai nesutampa su ta įvykių eiga, kuri buvo pateikta visuomenės informavimo priemonėse.

Netrukus Kinijos vyriausybė paskelbė pasauliui, kad koronavirusas paralyžiavo šalies gyvenimą [įskaitant didelę ir galingą gamybos pramonę]

Kinijoje jau yra izoliuota didžiulė dalis gyventojų, kurių dauguma įkalinti savo namuose neapibrėžtam laikotarpiui, nes taip įsakė totalitarinė komunistinė diktatūra, įsteigta Rothschildų dinastijos lėšomis, kaip ir Jungtinės Tautos bei visi jos čiuptuvėliai, įskaitant ir Pasaulio sveikatos organizaciją.

Tironiški tikslai

Iš viso to natūraliai išplaukia, kad Kinijos vyriausybė beveik neabejotinai ėmėsi jau minėtų veiksmų, norėdama įgyvendinti štai šiuos tironiškus tikslus:

1. Palaikyti PSO prognozuojamos virusinės pandemijos mitą, tokiu būdu neleidžiant žmonėms suprasti, kad juos šitaip nuodija ir susargdina 5G spinduliuotė, o ne koronavirusas.  

2. Uždaryti didžiulę Kinijos gamybos pramonės dalį, kurioje naudojamas vergiškas darbas, be kurio neįmanomas beveik kiekvienos didžiulės pasaulio korporacijos pigus importas, taip siekiant sunaikinti 5 procentus pasaulio ekonomikos, kaip ir prognozavo PSO. 

3. Pasinaudoti koronavirusu kaip pretekstu ir parodyti Kinijos gyventojams dar drakoniškesnę tironiją, ryžtingai pademonstruojant siaubingą nežabotą valdžios jėgą, kuri reiškia įspėjimą saviesiems baudžiauninkams, jog neverta priešintis. 

4. Pasinaudoti koronavirusu kaip pretekstu numalšinti laisvės ir demokratijos protestus, jau beveik šešis mėnesius kasdien vykstančius Hong Konge [ir kitose Kinijos vietovėse], kurie prasidėjo pradėjus Kinijoje diegti 5G.

5. Sunaikinti kuo daugiau Kissingerio „veltėdžių“, įkalinant žmones virtualiame, nematomame ir mirtinai pavojingame 5G narve, kur jie būtų nuolat stebimi. 

6. Pateisinti įstatymus, numatančius kiekvienai JT valstybei narei privalomą [ir kasmetinį] gyventojų skiepijimą, taip dar labiau padidinant didžiųjų farmacijos bendrovių, kurios taipogi finansuojamos Rothschildų pinigais, pelną. 

Dow Jones indekso nuopuolis

Kai, siekiant suvaldyti koronavirusą, užsidarė visa Kinijos gamybos pramonė, tiksliai lyg pagal signalą 2020 m. vasario 27 d. Dow Joneso indeksas nukrito 1190 punktų – tai buvo didžiausias istorijoje nuopuolis, įvykęs per vieną dieną. 

Tai reiškė, kad prekybos dienos pradžioje nuostoliai apytikriai sudarė daugiau negu 4 proc. akcijų vertės – tai yra mažiau negu 1 procentą nuo tų 5 procentų, kuriuos prognozavo PSO, tvirtindama, kad būtent tokio dydžio žalą pasaulio ekonomikai padarys pandemija, kurią vėlgi įtartinai išpranašavo ta pati PSO.

Šaltiniai:

https://www.who.int/teams/environment-climate-change-and-health/radiation-and-health/electromagnetic-fields-and-public-health

https://ehtrust.org/wp-content/uploads/Scientist-5G-appeal-2017.pdf

https://www.lifewire.com/china-5g-4178852

https://www.cnbc.com/2020/02/04/coronavirus-chinas-manufacturing-city-shutdown-copper-prices-dive.html

https://www.nytimes.com/interactive/2019/world/asia/hong-kong-protests-arc.html

https://abcnews.go.com/Business/dow-jones-plummets-1000-points-amid-coronavirus-uncertainty/story?id=69264423

https://www.legislation.gov.uk/uksi/2020/129/introduction/made

https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CrimeOfGenocide.aspx