Select Page

NVAA ir aviacijos grupės kreipiasi į Kongresą: negalima leisti, kad 5G ryšys trikdytų pagrindines skrydžių saugumo sistemas

Neseniai Nacionalinė verslo aviacijos asociacija (NVAA) prisijungė prie daugiau negu dvylikos aviacijos organizacijų, parašiusių laišką Kongreso vadovams, kuriame išreikštas didelis šio pramonės sektoriaus atstovų susirūpinimas Federalinės komunikacijų komisijos (angl. FCC) veiksmais toliau perskirstant tam tikro dažnio diapazono radijo spektrus, kuriuos dabar naudoja pagrindinė ir svarbiausia aviacijos saugumo įranga, ir sudarant lanksčias šių spektrų naudojimo sąlygas, pavyzdžiui, leidžiant juos naudoti 5G telekomunikacinio ryšio programoms.      

Neseniai NVAA ėmėsi veiksmų atverti dalį C dažnių diapazono radijo spektro, todėl „gali atsirasti kenksmingi radijo dažnių trikdžiai radariniams aukščiamačiams, kurie šiuo metu veikia visame pasaulyje jiems priskirtoje 4,2–4,4 GHz aeronautikos dažnių juostoje“, rašoma laiške dviejų partijų lyderiams, vadovaujantiems Vidaus pervežimo ir infrastruktūros komitetui bei Senato Prekybos, mokslo ir pervežimo komitetui.            

Laiške pateikiami 5G ryšio darbo grupės, kurią sudarė Radijo technikos komisija aeronautikai (RTKA), šių metų pradžioje atlikto tyrimo rezultatai. Šio tyrimo metu specialistai analizavo techninę informaciją, gautą iš mobiliojo belaidžio ryšio įrangos ir radarinių aukščiamačių gamintojų, ir vertino, kokį pavojų trikdžiai kelia šalia minėtų dažnių veikiančiai įrangai.  

„Šio išsamaus tyrimo rezultatai atskleidė didelę riziką, kad 3,7–3,98 GHz diapazone veikiančios 5G ryšio telekomunikacinės sistemos sukels kenksmingus trikdžius radariniams aukščiamačiams, kurie įrengti visų tipų civiliniuose orlaiviuose“, – sakoma laiške ir pabrėžiama, kad ši rizika „gali plačiai paveikti skrydžių operacijas Jungtinėse Valstijose, pavyzdžiui, sukelti katastrofiškus gedimus, kurie, nesiėmus atitinkamų pasekmių sušvelninimo priemonių, gali baigtis daugybe mirties atvejų.“    

Pasiūlymas perskirstyti dažnius gimė po to, kai šių metų pradžioje FCC pritarė „Ligado Networks“ pasiūlytam 5G didelės spartos plačiajuosčiam mobiliojo ryšio tinklui, perduodamam L dažnių diapazone. Šis diapazonas yra pavojingai arti dažnių, kuriuos naudoja GPS navigacinė įranga, sudaranti pagrindinę dalį nacionalinės oro transporto sistemos „NextGen“ bei palydovinio ryšio (satcom) tinklų.  

NVAA vyriausiasis operacijų pareigūnas Steve’as Brownas pabrėžė, kad suinteresuotosios aviacijos šalys supranta 5G ryšio naudą sujungiant pasaulį. „Mūsų nuogąstavimai yra susiję su tuo, kaip šie planai bus įgyvendinti“, – sakė jis.  „Visiškai akivaizdu, kad dabartinės 5G telekomunikacijos tinklų įgyvendinimo strategijos kelia įvairiausių keblumų šioms pagrindinėms skrydžių saugumo sistemoms.“

„Manytume, atėjo laikas įsikišti Kongresui, kuris turėtų užtikrinti, kad šie svarbūs sprendimai būtų priimti tik išsamiai apsvarsčius visas nenumatytas, tačiau galimai pražūtingas pasekmes nacionalinei aviacijos infrastruktūrai“, – pridūrė Brownas.   Be NVAA, šį laišką pasirašė Aviacijos ir kosmoso pramonės asociacija, Bendrosios aviacijos gamintojų asociacija, Orlaivių elektronikos asociacija, Orlaivių savininkų ir pilotų asociacija, Eksperimentinių orlaivių asociacija, Nacionalinė oro transporto asociacija, Tarptautinė sraigtasparnių asociacija, Oro transporto viešojo saugumo asociacija, Oro linijų bendrovės Amerikai, Tarptautinių oro linijų pilotų asociacija, Radijo technikos komisija aeronautikai, Regioninių oro linijų bendrovių asociacija ir Nacionalinė skrydžių vadovų asociacija.

NVAA ir aviacijos grupės laiškas

2020 m. lapkričio 17 d.

Gerbiamajam Rodgeriui Wickeriui Prekybos, mokslo ir pervežimo komiteto pirmininkui Jungtinių Amerikos Valstijų Senatas Vašingtonas 20510  Gerbiamajai Mariai Cantwell Prekybos, mokslo ir pervežimo komiteto pirmininko pavaduotojai Jungtinių Amerikos Valstijų Senatas Vašingtonas 20510
Gerbiamajam Peteriui DeFazio Pervežimo ir infrastruktūros komiteto pirmininkui Jungtinių Amerikos Valstijų Atstovų rūmai Vašingtonas 20510Gerbiamajam Samui Gravesui Pervežimo ir infrastruktūros komiteto pirmininko pavaduotojui Jungtinių Amerikos Valstijų Atstovų rūmai Vašingtonas 20510

Gerbiamasis pirmininke Wickeri, pirmininko pavaduotoja Cantwell, pirmininke DeFazio ir pirmininko pavaduotojau Gravesai,

Kreipiamės šiuo laišku į jus, norėdami išreikšti susirūpinimą dėl Federalinės komunikacijų komisijos (FCC) veiksmų perskirstant dalį 3,7–4,2 GHz dažnių juostos ir sudarant sąlygas lanksčiai naudoti 3,7–3,98 GHz dažnių spektrą. Tai reiškia, kad šiame dažnio diapazone galės veikti ir telekomunikacijos sektoriuje naudojamos 5G telekomunikacinio ryšio programos. Skrydžių sektoriaus specialistai FCC teisės aktų rengimo proceso metu pastebėjo, kad šioje dažnių juostoje diegiami 5G ryšio tinklai gali sukelti kenksmingus radijo dažnių trikdžius radariniams aukščiamačiams, kurie šiuo metu veikia visame pasaulyje jiems priskirtoje 4,2–4,4 GHz aeronautikos dažnių juostoje. Radariniai aukštimačiai įrengti tūkstančiuose Jungtinių Amerikos Valstijų bei viso pasaulio civilinių orlaivių ir įvairių skrydžio etapų metu atlieka ne vieną ypač svarbią keleivių gyvybės apsaugos funkciją. Radariniai aukščiamačiai – vienintelis civilinio orlaivio kabinoje esantis jutiklis, kuris tiesiogiai matuoja saugų orlaivio aukštį virš žemės ar kitų kliūčių.   

Atsakydamas į FCC Report and Order[1], 2020 m. balandžio mėnesį Radijo technikos komisijos aeronautikai (RTKA) specialusis komitetas 239 (SC-239) sudarė 5G ryšio darbo grupę iš suinteresuotų šalių bei suinteresuotos visuomenės atstovų ir pavedė jai atlikti tyrimą. Išanalizavę iš mobiliojo belaidžio ryšio įrangos ir radarinių aukščiamačių gamintojų gautą techninę informaciją, specialistai kiekybiniu požiūriu įvertino radarinių aukščiamačių veikimą atsižvelgiant į dažnio trikdžius, kuriuos sukelia ateities 5G ryšio tinklai 3,7–3,98 GHz dažnių juostoje. Darbo grupė taip pat išsamiai išnagrinėjo ir įvertino, kokį pavojų šie trikdžiai kelia skrydžių saugumui. 2020 m. spalio 8 d. RTKA oficialiai pateikė užbaigtą ataskaitą FCC[2]. Šio išsamaus tyrimo rezultatai atskleidė didelę riziką, kad 3,7–3,98 GHz diapazone veikiančios 5G ryšio telekomunikacinės sistemos sukels kenksmingus trikdžius radariniams aukščiamačiams, kurie įrengti visų tipų civiliniuose orlaiviuose, įskaitant komercinio transporto lėktuvus, verslo, regioninių ir bendrųjų skrydžių lėktuvus, taip pat pervežimo ir bendrųjų skrydžių sraigtasparnius. Tyrimo rezultatai neabejotinai rodo, kad ši rizika yra plataus masto ir gali plačiai paveikti skrydžių operacijas Jungtinėse Valstijose, pavyzdžiui, sukelti katastrofiškus gedimus, kurie, nesiėmus atitinkamų pasekmių sušvelninimo priemonių, gali baigtis daugybe mirties atvejų.

Prašome jūsų kartu su svarbiausiomis suinteresuotomis šalimis imtis tiesioginių priemonių, siekiant apsaugoti dažnių juostas, kurias naudoja tūkstančiuose šalies lėktuvų ir sraigtasparnių įrengti radariniai aukščiamačiai. Esame nepaprastai susirūpinę dėl to, kad neįsikišus Kongresui, kuris paskatintų suprasti galimą minėtų veiksmų poveikį ir padarinius, bus priimti bauginantys sprendimai, rodantys visišką skrydžių saugos reikalavimų nesuvokimą. RTKA Ataskaita – išsamiausia iki šiol atlikta šio klausimo analizė ir įvertinimas, pagrįsta labiausiai tikėtinomis prielaidomis, parametrais ir naujausiais duomenimis. Ataskaitą peržiūrėjo ekspertai ir patikrino duomenų tikslumą bei tikrumą, todėl Komisija negali jos nepaisyti. Priešingu atveju būtų padaryta meškos paslauga keliaujančių oro transportu gyventojų saugumui ir atsirastų pavojus šalies oro linijų bendrovių, verslo ir bendriesiems skrydžiams, taip pat sraigtasparnių operacijoms.    

Tikimės tęsti mūsų ir jūsų dialogą šiuo svarbiu klausimu. Dėkojame už dėmesį ir supratimą.

Aviacijos ir kosmoso pramonės asociacija

Bendrosios aviacijos gamintojų asociacija

Orlaivių elektronikos asociacija

Orlaivių savininkų ir pilotų asociacija

Eksperimentinių orlaivių asociacija

Nacionalinė oro transporto asociacija

Tarptautinė sraigtasparnių asociacija

Oro transporto viešojo saugumo asociacija

Oro linijų bendrovės Amerikai

Tarptautinių oro linijų pilotų asociacija

Radijo technikos komisija aeronautikai

Regioninių oro linijų bendrovių asociacija

Nacionalinė skrydžių vadovų asociacija


[1] Expanding Flexible Use of the 3.7 to 4.2 GHz Band, GN Docket Nr. 18–122, Report and Order and Order of Proposed Modification, 35 FCC Rcd 2343 (2020) („Report and Order“).

[2] Žr. Assessment of C-Band Mobile Telecommunications Interference on Low Range Radar Altimeter Operations – priedą prie RTKA prezidento ir generalinio direktoriaus Terry‘io McVeneso laiško Marlene Dortch, FCC, GN Docket Nr. 18–122 (2020 m. spalio 8 d.) („RTCA Report“).

Paskelbta: https://nbaa.org/nbaa-aviation-groups-ask-congress-to-prevent-5g-interference-to-critical-safety-systems/

About The Author