Select Page

Objektyviai apie 5g technologiją

Turinys

 • Kas yra 5G?
 • Ar tai saugu?
 • Kuo 5G skiriasi nuo esamų ryšio technologijų? (4G)
 • Ar 5G gali pakenkti žmonėms?
 • Kaip pramonė reaguoja į susirūpinimą keliančius klausimus
 • Moksliniai tyrimai
 • Mokslas apie poveikį aplinkai

Kas yra 5G?

Santrumpa 5G reiškia penktosios kartos belaidį ryšį. Dėl šios paslaugos ženkliai paspartės interneto ir mobiliojo ryšio paslaugos. Pavyzdžiui, didelės raiškos filmui parsisiųsti tereikės keleto sekundžių, kai tuo tarpu dabar tam reikia daug minučių ar valandų. 5G leis sukurti vadinamąjį „daiktų internetą“. Paspartės ne tik interneto ir mobiliojo ryšio paslaugos, tačiau visa planeta taps „išmania“. Galėsime mėgautis autonominiais automobiliais, išmaniosiomis ligoninėmis, išmaniaisiais šaldytuvais, išmaniaisiais kavos aparatais, išmaniomis sauskelnėmis ir daugybe kitų išmanių prietaisų, kurie atsiras kartu su 5G technologija, ypač pasitelkus dirbtinį intelektą. Paprastai sakant, 5G žada įgalinti visų daiktų bendravimą belaidžiais signalais.

Ar tai saugu?

Paskelbti recenzuojami moksliniai tyrimai jau rodo, kad dabartinių belaidžių 2G, 3G ir 4G technologijų naudojami dažniai kelia rimtą pavojų žmonių ir gyvūnų sveikatai bei aplinkai. Kol kas nėra atlikta tyrimų, įrodančių, kad 5G ryšys yra saugus. Todėl niekas nežino tikrųjų ilgalaikių 5G ryšio poveikio žmonėms pasekmių. Todėl žinoma, visų mūsų labui, įskaitant ir tuos, kurie netiki, kad 5G technologija kelia kokią nors grėsmę sveikatai, būtų gerai bent jau atlikti reikiamus saugumo bandymus, siekiant išsiaiškinti tą poveikį prieš įdiegiant šią technologiją be žmonių sutikimo.

Tokios aršios diskusijos dėl 5G kyla dėl kelių priežasčių: viena vertus, žmonės teigia, kad ši technologija saugi ir turi didžiulį ekonominį potencialą ir padės atverti daiktų internetą, kita vertus, teigiama, kad saugumo tyrimai neatlikti, tai iš kur galime žinoti, kad technologija saugi?

Galiausiai, jei technologija bus diegiama neatliekant saugumo testų, bus ignoruojama daugybė recenzuojamų tyrimų, kurie jau rodo rimtą pavojų sveikatai, kurį sukelia esamos belaidės ryšio technologijos, jau nekalbant apie naujos kartos technologiją, kuri daug kartų galingesnė.

„Jei esate vienas iš milijonų žmonių, norinčių greičiau atsisiųsti filmus, žaidimus ir virtualią pornografiją, sprendimas jau čia, jei tik sutiksite savanoriškai paaukoti savo gyvo kūno didžiuliam nekontroliuojamam eksperimentui su žmonėmis. Šiuo metu Vašingtono (Kolumbijos apygardoje), kaip ir 100 Kinijos miestų, gyventojai netrukus dalyvaus didžiulės apimties eksperimente bandant milimetrinių bangų tinklą, kuriam sutikimo dalyvauti nedavė ir visa tai iš amerikiečių mokesčių mokėtojų kišenės.“

— Dr. Devra Lee Davis, JAV nacionalinės mokslo tarybos aplinkos studijų ir toksikologijos valdybos steigiamoji direktorė

Kuo 5G skiriasi nuo esamų ryšių technologijų? (4G)

5G radijo ryšio skleidžiami laukai gerokai skiriasi nuo ankstesnės kartos ryšio technologijų dėl sudėtingo signalų perdavimo pluošto pavidalo bangomis, kurios sklinda abiem kryptimis – nuo bazinės stoties iki telefono ir atgal. Nors laukai sklinda ypač koncentruotai, pluošteliais, tačiau jų judėjimas ir trukmė sparčiai kinta, todėl jie nenuspėjami, nes signalų stiprumas ir pobūdis sąveikauja kaip uždara žiedinė sistema. Tą dar reikia patikimai ištirti ir įvertinti realiomis sąlygomis už laboratorijos ribų.
Nors Tarptautinė apsaugos nuo nejonizuojančios spinduliuotės komisija (ICNIRP) rengia gaires dėl elektros, magnetinių ir elektromagnetinių laukų poveikio ribojimo, o ES valstybės narės privalo laikytis Tarybos rekomendacijos 1999/519 /EB, parengtos remiantis ICNIRP gairėmis, problema yra ta, kad kol kas neįmanoma tiksliai imituoti ar išmatuoti 5G skleidžiamos spinduliuotės realiomis sąlygomis.” Ištrauka iš Europos Parlamento Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto užsakyto tyrimo

Pagrindinis 5G technologijos skirtumas nuo 4G, 3G, ir 2G technologijų tas, kad čia naudojama milimetrinių bangų technologija. Tai yra tie patys dažniai, kuriuos naudoja Gynybos departamentas miniai kontroliuoti skirtuose ginkluose, vadinamuose aktyviomis neigimo sistemomis. Jungtinių Amerikos Valstijų, Rusijos ir Kinijos gynybos agentūros aktyviai prisidėjo prie tokių pat, kokios naudojamos 5G, milimetrinių bangų technologijų kūrimo.

5G tinklai apims platų įvairių signalų spektrą. 5G pagrindą sudarys „smulkūs“ 4G tinklai, o naujosios 5G antenos bus sumontuotos ant stulpų su dabartinėmis 4G antenomis. Nauji mobilieji telefonai ir prietaisai turės kelias antenas, kurios persijungs tai prie vienos, tai prie kitos technologijos ryšio. Keletoje miestų jau vyksta 5G bandymai, pvz., „Verizon“ ir „Sprint“ bendrovės paskelbė 5G bandymams pasirinkusios šiuos miestus: Sakramentą, Vašingtoną, Atlantą, Dalasą, Majamį ir Niujorką. Taigi, 5G naudos ne tik šiuo metu naudojamus dažnius, bet ir aukštesnius milimetrinių ir submilimetrinių bangų dažnius.

Ar 5G gali pakenkti žmonėms?

Trumpas atsakymas būtų „taip“.

Iš 5G antenų sklindanti elektromagnetinio lauko spinduliuotė neigiamai veiks žmones ir aplinką, vienintelis klausimas, koks bus tas poveikis?

Naudojantis 2G, 3G, 4G ir 5G technologijomis žmones veikia elektromagnetinė spinduliuotė. Kadangi ankstesnės kartos belaidžio ryšio technologijos egzistuoja jau kurį laiką, mokslininkai turėjo galimybę tirti, kaip šių technologijų skleidžiama elektromagnetinio lauko spinduliuotė veikia žmonių sveikatą ir aplinką.

Šimtai mokslininkų ir tūkstančiai recenzuojamų publikacijų kėlė klausimus dėl elektromagnetinės spinduliuotės ir jos poveikio žmogaus biologijai. Būtent todėl prieš kelerius metus daugiau nei 200 mokslininkų pateikė peticiją Jungtinėms Tautoms. Nors šie klausimai nesusilaukė didelio žiniasklaidos dėmesio, tai tebevyksta, esama mokslinių tyrimų ir pats laikas žmonėms papasakoti visą turimą informaciją.

Kreipimąsi ir susirūpinimą keliančius klausimus, kaip tyrimą, pavadintą „Tarptautinis kreipimasis: mokslininkai ragina saugotis nejonizuojančios elektromagnetinio lauko spinduliuotės (angl. International Appeal: Scientists call for protection from non-ionizing electromagnetic field exposure)“ išspausdino Europos onkologijos žurnalas.

„Esame nejonizuojančių elektromagnetinių laukų biologinį poveikį ir poveikį sveikatai tiriantys mokslininkai. Remdamiesi recenzuojamais skelbtais moksliniais tyrimais esame rimtai susirūpinę dėl visur esančio ir vis didėjančio elektros ir belaidžių prietaisų skleidžiamo elektromagnetinio lauko poveikio. Šie prietaisai apima radijo dažnius skleidžiančius prietaisus, pvz., mobilieji ir belaidžiai telefonai ir jų bazinės stotelės, belaidis internetas, transliavimo antenos, išmanieji matuokliai, kūdikių stebėjimo monitoriai, elektros prietaisai ir infrastruktūros naudojamos elektros perdavimui, kurie skleidžia labai žemo dažnio elektromagnetinį lauką.“ — citata iš tyrimo

Tyrime pabrėžiama, kad „Daugelis pastarųjų mokslinių straipsnių teigia, kad elektromagnetinė spinduliuotė veikia gyvus organizmus net jei jos lygis yra gerokai mažesnis nei tarptautinės ar nacionalinės normos. Poveikis pasireiškia padidėjusia vėžio rizika, ląstelių senėjimu, padidėjusiu kenksmingų laisvųjų radikalų kiekiu, genetiniais pažeidimais, struktūriniais ir funkciniais reprodukcinės sistemos pokyčiais, mokymosi ir atminties sutrikimais, neurologiniais sutrikimais, apskritai neigiamu poveikiu žmonių sveikatai. Spinduliuotės žala neapsiriboja vien žmonėmis, ji kenkia ir augalams ir gyvūnijai.“

Pamenate, pirmiau minėti tyrimai, įskaitant tuos, kuriuos apžvelgsime šiame straipsnyje vėliau, apima tokio pat tipo spinduliuotę, kurią skleidžia ir 5G technologija, tai reiškia, kad šių tyrimų išvados taikytinos ir 5G, o žala 5G atveju gali būti ir didesnė.

Visiems, ko gero, kyla klausimas, koks iš tiesų yra belaidžių technologijų poveikis biologinei sveikatai? Kaip apie jį sužinoti? Ar aš pajausiu poveikį? Ar jis matuojamas tiksliai?

Laimei yra tikrai labai daug tyrimų, pagrindžiančių teiginius, kad belaidės technologijos veikia žmonių sveikatą, tačiau tiesa ir tai, kad apie šiuos tyrimus nėra plačiai kalbama pagrindinėje žiniasklaidoje.

Moksliniuose straipsniuose įvardijama daug elektromagnetinės spinduliuotės pavojų sveikatai, čia pateikiame tik keletą jų:

 • Pakitęs širdies ritmas
 • Vėžiniai susirgimai
 • Genų ekspresijos pakitimai
 • Kraujagyslių ligos
 • DNR pažeidimai
 • Pažintiniai sutrikimai
 • Pakitęs kamieninių ląstelių vystymasis
 • Sunkumai mokantis ir atminties sutrikimai
 • Neurologiniai pažeidimai
 • Persileidimai

Šaltinis: https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal

Dr. Martin L. Pall, mokslų daktaras ir biochemijos ir medicinos mokslų profesorius iš Vašingtono valstijos universiteto. Citata iš jo straipsnio pavadinto „5G: didžioji grėsmė ES, JAV ir pasaulio sveikatai! Įtikinami įrodymai aštuoni didelio elektromagnetinio lauko poveikio tipai ir juos sukeliantys mechanizmai“, „Dešimčių milijonų 5G antenų įrengimas neatlikus nei vieno biologinio saugumo bandymo ko gero pati kvailiausia kam nors pasaulio istorijoje kilusi mintis.“

Kasmet šia tema atsiranda viso pasaulio mokslininkų atliekamų recenzuojamų mokslinių tyrimų. Jų rezultatai toliau rodo šių technologijų keliamą pavojų. Pavyzdžiui, 2019 m. pabaigoje paskelbtas tyrimas leidinyje „Frontiers in Public Health“, gautas iš JAV nacionalinės medicinos bibliotekos, pavadintas „Mobiliųjų telefonų ir kitų belaidžių prietaisų skleidžiamos radijo dažnio spinduliuotės pavojai sveikatai“ kelia susirūpinimą dėl 5G

 „Nauja 5G technologija diegiama keletoje tankiai apgyvendintų miestų nors galima ilgalaikė žala sveikatai ir aplinka nebuvo įvertinta ir nėra stebima. Aukštesnio dažnio (trumpesnių bangų) spinduliuotė siejama su 5G neįsiskverbia į kūną taip giliai kaip senesnių technologijų dažniai, tačiau jos poveikis gali būti sisteminis. Galimo 5G technologijos poveikio spektras ir stiprumas nėra pakankamai ištirtas, nors pranešama apie milimetrinių bangų daromo poveikio svarbias biologines pasekmes. Tai apima oksidacinį stresą ir genų ekspresijos pakitimus, poveikį odai ir sisteminius imuninės sistemos pažeidimus. In vivo tyrimai rodo, kad tokio dažnio spinduliuotė rezonuoja su prakaito liaukomis, spartina bakterijų ir virusų dauginimąsi, taip pat nurodomi galimi nauji poveikiai bei įprastai pripažįstamas biologinis poveikis ir taip pat rodo būtinybę atlikti daugiau tyrimų prieš tai, kai šį spinduliuotė nuolat veiks visus žmones.“

Tyrime aiškinama: „Kai kuriose valstybėse, būtent JAV, iš esmės nėra atsižvelgiama į mokslinius įrodymus dėl galimų radijo dažnio spinduliuotės pavojaus. Išvados, patvirtinančios kancerogeniškumą, nevaisingumą ir ląstelių pažeidimus gaunant kasdienę spinduliuotės dozę, esant dabartinėms nustatytoms saugioms normoms, rodo, kad dabartinės nustatytos normos nėra pakankamos siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą. Vien kancerogeniškumą patvirtinančių įrodymų turėtų pakakti, kad būtų pripažinta, jog dabartinės leistinos spinduliuotės normos nėra pakankamos… Visuomenės sveikatos institucijos daugelyje šalių lig šiol neatsižvelgia į naujausius mokslinių tyrimų duomenis… Daugelis cituoja 28 metų senumo Elektros ir elektronikos inžinerijos instituto gaires, kur teigiama, kad „Ilgalaikio poveikio moksliniai tyrimai ir spėlionės dėl ne terminio biologinio reikšmingumo kol kas nedavė jokių apčiuopiamų rezultatų rengiant standarto pakeitimus.“

Europos Parlamento ekspertų grupės dokumente „5G belaidžio ryšio poveikis žmonių sveikatai“ taip pat atkartoja būtinybę atlikti saugos bandymus prieš diegiant šią technologiją, kuri vėlgi, jau yra diegiama.

„Kita galimybė – suburti įvairių disciplinų, ypač medicinos ir fizikos ar inžinerijos tyrėjus, kad būtų atlikti tolesni 5G poveikio tyrimai. Dabartinės ES nuostatos dėl bevielių signalų poveikio pagrįstos Tarybos rekomendacija dėl elektromagnetinių laukų (nuo 0 Hz iki 300 Ghz) poveikio visuomenei ribojimo, kurios yra 20 metų senumo, todėl jose neatsižvelgiama į specifines technines 5G ryšio charakteristikas.“

Taigi, kol nėra atlikta pakankamai tyrimų dėl 5G ryšio saugumo, galima sakyti, kad jis kelia rimtą susirūpinimą dėl pavojaus žmonių sveikatai, į kurį turime atsižvelgti kalbėdami apie elektromagnetinių laukų spinduliuotės poveikį.

Be to, nemažai gydytojų, mokslininkų ir reglamentuojančių institucijų mano, kad prieš diegiant 5G tinklus, nepaisant to, kad telekomunikacijų pramonė jau sparčiai juos įrenginėja, pirmiau reikėtų atlikti saugos bandymus.

2019 m. medicinos mokslų daktarė, vidaus ligų gydytoja ir buvusi medicinos mokyklos docentė Sharon Goldberg, turinti daugiau nei dviejų dešimtmečių patirtį posėdyje Mičigane pasakė savo nuomonę apie 5G ryšį kai Mičigano Atstovų Rūmų energetikos politikos komitete buvo svarstomas pramonės remiamas 5G belaidžio ryšio infrastruktūros įstatymas.

Ji pabrėžė, kad: „Belaidžio ryšio skleidžiama spinduliuotė turi biologinį poveikį. Taškas. Tai jau nebediskutuotinas klausimas, kai paskaitai medicininius ir kitus recenzuojamus mokslinius straipsnius. Spinduliuotė veikia visas gyvybės formas: augalus, gyvūnus, vabzdžius, mikrobus. Jau aiškiai įrodyta, žmonėms spinduliuotė sukelia vėžį, dėl to ginčytis nebeverta. Turima įrodymų apie DNR pažeidimus, kardiomiopatiją, kuri lemia stazinį širdies nepakankamumą, neuropsichiatrinį poveikį… 5G yra neištirta technologija, kuri yra žalinga, tą žinome iš mokslinių tyrimų. Akademinėje srityje tai vadinama moksliniais tyrimais, kurių objektas yra žmogus.“

Kaip pramonės atstovai reaguoja į susirūpinimą keliančius klausimus

Pramonės atstovai, rodos suvokia grėsmes ir supranta, kad gali būti priversti atsakyti teisiškai už poveikį sveikatai diskusijoms šia tema vis aštrėjant. Neseniai buvęs „Microsoft“ bendrovės padalinio Kanadoje vadovas Frank Clegg pristatė savo, kaip šios pramonės šakos atstovo nuomonęedukaciniame filme apie susirūpinimą keliančius klausimus dėl 5G ir belaidžių technologijų poveikio sveikatai ir saugos. F. Clegg apžvelgia naujausius mokslinius tyrimus ir duomenis apie belaides technologijas, jų pasekmes ir galimą poveikį žmonių sveikatai. Jis taip pat ragina politiką formuojančius asmenis ir pramonės atstovus panagrinėti pasiekiamas saugesnes galimybes, kurios leistų ir toliau naudotis visais technologijų pranašumais saugiai.

F. Clegg pabrėžia, kad nepaisant daugelio susirūpinimą dėl poveikio sveikatai keliančių klausimų, Federalinės sveikatos priežiūros institucijos prieš primesdamos šias technologijas pasaulio gyventojams neatliko jokių jų saugumo testų ir kad visi, iki šiol atlikti tyrimai rodo, kad ji visai nėra saugi.

Federalinės sveikatos priežiūros institucijos laikėsi pozicijos, kad šį technologija yra saugi ir kad žmonių sveikatai jokio pavojaus nekelia. Šios institucijos teigia, kad skleidžiama spinduliuotė neviršija nustatytų ribų, tačiau pirmiau minėti ir toliau pateikiami tyrimai rodo, kad saugios normos nustatytos prieš dešimtmečius ir net nėra įrodyta, kad vyriausybių nustatytos skleidžiamos spinduliuotės saugios normos iš tiesų saugios.

Kalbant apie pramonės atstovus, svarbu pastebėti, kad interneto ryšio tiekėjai JAV lobistinei veiklai nuo 1998 m. išleido virš 1,2 mlrd. JAV dolerių. 2018 m. buvo išleista daugiausia – virš 80 mln. JAV dolerių. Išlaidos lobistinei veiklai apima pinigus išleistus, siekiant paveikti vietos, valstijos lygmens ar federalinio lygmens teisės aktų leidėjus. Remiantis JAV Vidaus pajamų tarnybos duomenimis tos išlaidos apima ir pinigus, išleistus dalyvaujant ar kišantis į bet kokias politines kampanijas organizuojamas už ar prieš kandidatus į valstybines pareigas. Bandymai daryti įtaką visuomenei rinkimų, teisės aktų leidybos ir referendumų klausimais taip pat laikoma lobizmu. Vėlgi, nuo 1998 m. interneto ryšio tiekėjai JAV lobistinei veiklai išleido virš 1,2 mlrd. JAV dolerių, kad galėtų įdiegti savuosius ryšio tinklus.

Pramonės atstovams šiuo metu yra keliamos teisminės bylos. „AT&T IN“ 2016 m. metinėje ataskaitoje teigiama:

„Šiuo metu mums iškelta nemažai bylų tiek JAV, tiek užsienio valstybėse, įskaitant ieškinius, susijusius su antimonopolinių teisės aktų pažeidimais, patentų pažeidimais, darbo užmokesčio ir laiko apskaitos, žmonių sužalojimų, asmens duomenų apsaugos pažeidimų, reguliavimo procedūrų ir pardavimo bei surinkimo praktikos. Nemažai išteklių skiriame įvairių valdžios nustatytų standartų atitikčiai ir laikymuisi, tai gali apimti ir atitinkamus teisminius tyrimus ir bylinėjimąsi. Belaidžio ryšio srityje taip pat yra bylų dėl įtariamo poveikio darbuotojams ir vartotojams, kurie naudojasi technologijomis, įskaitant belaidžius prietaisus. Galime patirti didelių išlaidų gynybai tokiose bylose arba gindamiesi nuo valdžios kaltinimų arba gali būti reikalaujama sumokėti priteistas sumas, jei nepakeisime savo veiklos, o tai gali neigiamai paveikti mūsų veiklą arba finansinius rezultatus.“

Neseniai išplatintame „Verizon“ pranešime teigiama:

„Šiuo metu mums iškelta nemažai bylų, dėl kurių gali tekti sumokėti nemažas sumas, priteistas kaip kompensacijas už patirtą žalą… Be to, belaidžių technologijų verslas taip pat kenčia dėl belaidžių telefonų arba radijo dažnių siųstuvų sukeltos žalos ar neteisingų kaltinimų, neva, jie sukėlė mirtį, ieškinių.  Bendrovė gindama savo interesus šiuose ieškiniuose gali patirti didelių išlaidų. Be to, gali tekti sumokėti nemažas priteistas kompensacijas už patirtą žalą.“

Tą, beveik kasmet, perspėdamos investuotojus ir potencialius investuotojus apie tai, kad toks klausimas gali kilti, sakė daugelis bendrovių. Tai reiškia, kad pramonę teisiškai jau puola žmonės bandydami prisiteisti žalą dėl šių nesaugių technologijų sukeltų ligų. Nors pramonės atstovai tą neigia, tie ieškiniai primena kovas su „Monsanto“ bendrove. Galiausiai teismai turėjo priimti žmonėms palankius sprendimus, kadangi žmonės iš tiesų nukentėjo naudodami „Monsanto“ produktus, nors bendrovė tą neigė. O mokslininkai teigė priešingai, tačiau jų nuomonė nebuvo pripažįstama. Ar tą pačią istoriją stebėsime ir belaidžių technologijų atveju?

Moksliniai tyrimai

Tarptautiniame aplinkos apsaugos tyrimų ir visuomenės sveikatos žurnale skelbtas tyrimas „5G bevielis interneto ryšys ir poveikis sveikatai – praktinė apžvalga, pagrįsta esamais 6-100 Ghz tyrimais“ nagrinėjo 94 straipsniai šia tema. Tyrime pabrėžiama, kad „daugelyje tyrimų nurodomas mikromagnetinių bangų biologinis poveikis ” ir kad „bendras tyrimų skaičius stulbinamai mažas“. Taip pat teigiama, kad „reakcijos stebimos tiek in vivo, tiek in vitro ir pasireiškia visais tirtais biologiniais lygmenimis.“

2018 m. aplinkos mokslinių tyrimų žurnale paskelbto tyrimo „5G belaidžių telekomunikacijų plėtra: padariniai visuomenės sveikatai ir aplinkai“ išvadose teigiama, kad „5G ryšio diegimo moratoriumas garantuotas“ ir kad „aukšto dažnio 5G spinduliuotės prijungimas prie jau sudėtingo žemesnių dažnių derinio prisidės prie neigiamų pasekmių visuomenės sveikatai… tiek fiziniu, tiek psichiniu požiūriu“. Tyrime taip pat pabrėžiama, kad vis dar egzistuoja prieštaravimai dėl dabartinių 2G, 3G ir 4G belaidžių technologijų keliamos žalos.

2020 m. pradžioje Elektros ir elektronikos inžinerijos instituto skelbtame tyrime „Mobiliojo ryšio, belaidžio interneto ir Bluetooth technologijų elektromagnetinė spinduliuotė: ar esame saugūs?“ gilinamasi į 5G ir daiktų interneto saugos aspektus. Tyrimo išvadose teigiama, kad „žmonės turėtų žinoti, kad kasdien naudojamų mobiliojo ryšio, belaidžio interneto ir Bluetooth prietaisų elektromagnetinė spinduliuotė kenkia sveikatai.“

2020 m. žurnale „Toxicology Letters“ paskelbtas dar vienas naujas tyrimas „Neigiamas 5G mobiliojo ryšio technologijos poveikis sveikatai realiomis sąlygomis“, jame pateikiamas neigiamo nematomos nejonizuojančios spinduliuotės poveikių sveikatai sąrašas ir pabrėžiama, kad dauguma eksperimentų laboratorijoje neatspindi gerokai stipresnio neigiamo poveikio, patiriamo realiomis sąlygomis.

Mokslininkai priėjo išvadą, kad skelbiamos apžvalgos rodo, kad Federalinės ryšių komisijos gairėse nustatytų normų neviršijanti radijo dažnio spinduliuotė gali sukelti „kancerogeniškumą (smegenų navikus ir (arba) gliomą, krūties vėžį, akustines neuromas, leukemiją, paausio liaukų navikus), genotoksiškumą (DNR pažeidimus, slopinti DNR atkūrimą, paveikti chromatino struktūrą), mutageniškumą, teratogeniškumą, neurodegeneracines ligas (Alzheimerio ligą, amiotrofinę lateralinę sklerozę), neurologines-elgesio problemas, autizmą, reprodukcines problemas, persileidimus, reaktyvaus deguonies perteklių (arba oksidacinį stresą), uždegimus, apoptozę, kraujo ir smegenų barjero sutrikimus, kankorėžinių liaukų (melatonino gamybos) sutrikimus, miego sutrikimus, galvos skausmą, dirglumą, nuovargį, gali būti sunku susikaupti, depresiją, galvos svaigimą, spengimą ausyse, odos nudegimus ir paraudimus, virškinimo sutrikimus, drebulį, širdies ritmo sutrikimus, gali neigiamai veikti imuninę, endokrininę ir skeleto sistemas“ ir „šiuo požiūriu radijo laukų spinduliuotė yra labai dažna šių ligų priežastis“.

Tarptautiniame higienos ir aplinkos sveikatos žurnale 2018 m. paskelbtame tyrime „5G ryšio sistemų link: ar yra pasekmių sveikatai?“ detaliai aprašomos tyrimo išvados, kuriose teigiama, kad „milimetrinės bangos gali pakeisti genų ekspresiją, paskatinti ląstelių dalijimąsi ir su oksidaciniu stresu siejamų baltymų sintezę, uždegiminius ir metabolinius procesus.“ Tyrimo išvadose taip pat teigiama, kad „turimų duomenų pakanka įrodyti biomedicininį spinduliuotės poveikį ir paskatinti laikytis atsargumo principo.“

Tyrimas „Sisteminis kintančios 5G radijo dažnio spinduliuotės saugių normų nustatymas, remiantis analitiniais modeliais ir šilumine doze“, paskelbtas žurnale „Sveikatos fizika“ 2018 m. rodo, koks reikšmingas gali būti greitų trumpų 5G energijos pliūpsnių sukeliamas audinių įkaitimas. Remiantis tyrimo duomenimis, iš Tarptautinės apsaugos nuo nejonizuojančios spinduliuotės komisijos gairėmis 1000 leidžiamų spinduliuotės normų didžiausios ir vidutinės spinduliuotės vertės gali sukelti ilgalaikius audinių pažeidimus net jei spinduliuotė veikia trumpą laiką ir pabrėžia būtinybę peržiūrėti galiojančias gaires dėl leistinų spinduliuotės normų.“

Hebrajų universiteto Fizikos fakulteto daktaro Ben-Ishai ir kolegų 2018 m. Aplinkos mokslinių tyrimų žurnale paskelbtas tyrimas „Žmogaus oda kaip sub-THz imtuvas – ar 5G jai kenkia ar ne?“ Tyrimo metu paaiškėjo, kad žmogaus prakaito liaukos, kai jas veikia 5G technologijas naudojančių prietaisų skleidžiamos bangos, tampa tarsi daug spiralinių antenų. Tyrėjai teigė, kad jie „įspėja apie pavojų dėl neribojamo sub-THz technologijų naudojimo ryšių sektoriuje kol neištirtos galimos jų poveikio pasekmės žmonių sveikatai.“

Cheminės neuroanatomijos žurnale paskelbtame tyrime „Mikrobangų dažnio elektromagnetiniai laukai sukelia neuropsichaitrines pasekmes, įskaitant depresiją“ pabrėžiama, kad „mikrobangų elektromagnetinių laukų veikimo mechanizmai, įtampos turinčių kalcio kanalų poveikis smegenims, neterminių elektromagnetinių laukų poveikis smegenims, per pastaruosius 50 metų atlikti išsamūs epidemiologiniai tyrimai ir penki priežastinio ryšio nustatymo kriterijai, visi šie dalykai kartu rodo, kad neterminių mikrobangų elektromagnetinio laukų poveikis sukelia įvairias neuropsichiatrines pasekmes.“

Indijos medicininių tyrimų žurnale 2018 m. Indijos medicininių tyrimų tarybos reprodukcinės biologijos ir motinos ir vaiko sveikatos padalinio paskelbtame tyrime „Radijo dažnio spinduliuotės poveikis reprodukcinei sveikatai“ nustatytas ryšys tarp radijo dažnio spinduliuotės ir oksidacinio streso bei reprodukcinės sistemos pakitimų, įskaitant spermatozoidų skaičiaus ir judrumo sumažėjimą, normalios spermos morfologijos ir gyvybingumo pakitimus. Tyrimo išvadose teigiama, kad „turimi duomenys rodo, kad elektromagnetinių laukų poveikis gali turėti neigiamą poveikį sveikatai. Taip pat pranešama, kad biologinis poveikis gali pasireikšti ir esant nedideliam spinduliuotės lygiui“.

JAV nacionalinės toksikologijos programos specialistų atlikto tyrimo „Mobiliojo ryšio radijo dažnio spinduliuotė“ metu nustatyta, kad spinduliuotė neabejotinai sukelia vėžį ir DNR pažeidimus, taip pat pažeidžia širdį. Tyrimo biudžetas − 30 mln. JAV dolerių, juo buvo siekiama patikrinti federalinių saugių normų nustatymo pagrindą. Tyrimo metu žiurkėse aptikto širdies ir smegenų vėžio ląstelės buvo tokio pat tipo, kaip ir auglių, kurių skaičius išaugo žmonėms, kurie mobiliaisiais telefonais naudojosi daugiau nei 10 metų. Todėl mokslininkai padarė išvadą, kad įrodymai gauti atliekant bandymus su gyvūnais, pagrindžia poveikį žmonėms ir rodo spinduliuotės poveikio ryšį su vėžiniais susirgimais.

Ramazzini Instituto bazinių stočių radijo dažnių tyrimas – dar vienas didelės apimties tyrimas su žiurkėmis, kuro metu nustatytas didesnis to paties širdies vėžio atvejų skaičius, kaip ir JAV nacionalinės toksikologijos programos specialistų tyrime, nors Ramazzini tyrimo metu žiurkės buvo veikiamos gerokai silpnesniais radijo dažniais nei žiurkės JAV nacionalinės toksikologijos programos specialistų tyrime. Beje, visa spinduliuotė Ramazzini tyrimo atveju neviršijo JAV Federalinės ryšių komisijos normų, kadangi tyrimu buvo konkrečiai siekiama išbandyti mobiliojo ryšio bokštų ir (arba) bazinių stočių radijo dažnių saugias normas. Ramazzini tyrimas patvirtina JAV nacionalinės toksikologijos programos specialistų tyrimo rezultatus.

„Žmonių auglių didėjimas veikiant saugių normų neviršijantiems radijo dažnio elektromagnetiniams laukams“ yra replikacijos tyrimas, kurį atliekant buvo naudojami labai žemi radijo dažniai (žemesni, nei naudoti Ramazzini ir JAV nacionalinės toksikologijos programos specialistų atliktame tyrime) kartu su radijo dažniais, kurie žinomi, kaip turintys kancerogeninį poveikį. Tyrėjai nustatė, kad radijo laukų spinduliuotės ir kancerogenų veikiamų gyvūnų limfomos atvejų buvo gerokai daugiau, ženkliai didesnis auglių plaučiuose ir kepenyse skaičius, tai leido mokslininkams teigti, kad tai patvirtina ankstesnių tyrimų išvadas ir, kad „mūsų tyrimo rezultatai rodo, kad elektromagnetiniai laukai neabejotinai skatina auglių didėjimą“.

2018 m. Aplinkos mokslinių tyrimų žurnale skelbto tyrimo „Belaidis interneto ryšys svarbi grėsmė žmonių sveikatai“ metu nustatyta, kad „pakartotiniai belaidžio interneto ryšio tyrimai parodė, kad belaidis internetas sukelia oksidacinį stresą, spermos ir (arba) sėklidžių pažeidimus, neuropsiciatrines pasekmes, įskaitant elektrokardiogramos pakitimus, apoptozę, ląstelių DNR pažeidimus, endokrininius pakitimus ir kalcio perteklių.“

2017 m. elektromagnetinės biologijos ir medicinos žurnale paskelbto tyrimo „Radijo dažnio spinduliuotės poveikis (DNR pažeidimai ir antioksidantai periferiniuose limfocituose) žmonėms, gyvenantiems šalia mobiliojo ryšio bazinių stočių“ metu buvo lyginami arti (80 metrų atstumu) ir toli (daugiau nei 300 metrų atstumu) nuo mobiliojo ryšio antenų gyvenantys žmonės ir nustatyta, kad arčiau gyvenančių žmonių kraujyje pastebėta reikšmingų pokyčių, rodančių galimą vėžio vystymąsi.

„Science of the Total Environment“ leidinyje paskelbtas tyrimas „Mirtingumas dėl neoplazijos ir mobiliojo ryšio bazinių stočių Belo Horizonte savivaldybėje, Minas Gerais valstijoje, Brazilijoje“ yra 10 metų trukmės tyrimas, kurį atliko Brazilijos Belo Horizonte sveikatos departamentas ir keli Brazilijos universitetai. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad žmonėms gyvenantiems 500 metrų ar mažesniu atstumu nuo mobiliojo ryšio antenų santykinė rizika mirti nuo vėžio padidėja. Netrukus po to, kai buvo paskelbtas šis tyrimas, miesto prokuroras padavė į teismą keletą mobiliojo ryšio bendrovių reikalaudamas pašalinti beveik pusę mieste buvusių antenų. Daug antenų buvo išmontuota.

2018 m. Amerikos vyrų sveikatos žurnale paskelbtas tyrimas „Mobiliojo ryšio bazinės stoties bokštai netoli mokyklų pastatų: poveikis moksleivių pažintinei sveikatai” kurio metu nustatyta, kad radijo dažnis turėjo įtakos moksleivių iš netoli mobiliojo ryšio bokštų esančių mokyklų motoriniams įgūdžiams, atminčiai ir dėmesiui.

Pirmiau aprašyti tyrimai sudaro tik saujelę iš daugelio tyrimų, kuriais daugelis pasaulio mokslininkų pastaruosius keletą metų bando atkreipti dėmesį į ne tik 5G technologijos keliamą pavojų, bet ir nenatūralios elektromagnetinės spinduliuotės šaltinių pavojų apskritai.

Mokslas apie poveikį aplinkai

2018 m. žurnale apie gamtą skelbtame tyrime „Radijo dažnio elektromagnetinių laukų nuo 2 iki 120 Ghz poveikis“ nagrinėta kaip vabzdžiai (įskaitant medunešes bites) absorbuoja aukštesnius dažnius, kurie naudojami 4G ir (arba) 5G ryšiui. Imituojant radijo dažnio elektromagnetinių laukų poveikį pastebėta, kad šių dažnių veikiamų vabzdžių sugėrimo galia išauga nuo 3 iki 370 proc. Mokslininkai daro išvadą, kad „ilgainiui tai gali lemti vabzdžių elgsenos, fiziologijos ir morfologijos pakitimus…“

„Environment International“ žurnale skelbtas tyrimas „Radijo dažnio elektromagnetinių laukų ekologinio poveikio apžvalga“ apžvelgė 113 tyrimų ir nustatė, kad 70 proc. tyrimų patvirtina, kad radijo dažnio elektromagnetiniai laukai reikšmingai veikia paukščius, vabzdžius ir kitus stuburinius, taip pat kitus gyvus organizmus ir augalus. Didžiausias poveikis buvo stebimas paukščių ir vabzdžių vystymuisi ir dauginimuisi.

Kartotiniais bičių tyrimais nustatytas poveikis elgesiui, sutrikusi orientacija, mažesnis dedamų kiaušinėlių skaičius, susilpnėjęs bičių šeimų atsparumas.

2020 m. sausio mėn. žurnale apie gamtą skelbtas tyrimas „Radijo dažnio elektromagnetinio lauko poveikis medunešėms bitėms” penkiuose gyvenimo ciklo etapuose (skirtinguose vystymosi etapuose): bitėms darbininkėms, tranams, lervoms ir motinėlėms. Mokslininkai imitavo radijo dažnio elektromagnetinio lauko poveikį taikant įvairius dažnius, nuo dabar naudojamų 3G ir 4G technologijoms, iki aukštesnių dažnių, kurie bus naudojami 5G. Šią informaciją apjungė su radijo dažnio elektromagnetinio lauko matavimais vietoje, šalia avilių Belgijoje, kad galėtų įvertinti realų poveikį bitėms skirtingais vystymosi etapais. Tyrimo metu paaiškėjo, kad sąlyginai nedidelis 10 proc. aplinkos srauto tankio pokytis nuo 3GHz į aukštesnius dažnius gali atitinkamai padidinti sugeriamą srautą net daugiau nei trigubai. „Darome prielaidą, kad 10 proc. srauto tankio būtų aukštesnio nei 3 GHz dažnio ir tai lemtų sugeriamo srauto padidėjimą 390–570 proc.

Mokslo žurnale apie aplinką paskelbto tyrimo „Radijo dažnio spinduliuotė pažeidžia medžius aplink mobiliojo ryšio bazines stotis“ metu nustatyta, kad antenų skleidžiama spinduliuotė stipriai pažeidžia medžius. Tyrimas truko 9 metus, buvo tiriama daugiau nei 100 medžių ir buvo nustatyta, kad arčiau antenos esanti medžių pusė buvo labiau pažeista.

Elektros ir elektronikos inžinerijos instituto tyrimo „Mobiliojo ryšio bokšto spinduliuotės poveikis dirvožemio mikrobinei įvairovei ir atsparumui antibiotikams“ metu buvo imti mėginiai iš keturių skirtingų bazinių stočių Dausa mieste, ir toli nuo bazinių stočių esančio dirvožemio kontroliniai mėginiai, tuomet mėginiai buvo atskirti ir vertinami mikroorganizmai dirvožemyje. Tyrėjai nustatė, kad arčiau bazinių esančio dirvožemio mikrobai antibiotikams buvo atsparesni antibiotikams lyginant su kontroliniais mėginiais. Tyrimo išvadose teigiama, kad „nustatėme, kad mobiliojo ryšio bokštų spinduliuotė gali reikšmingai pakeisti mikrobų gyvybines sistemas ir jie gali tapti atsparūs įvairiems vaistams, o tai šiuo metu yra didžiausia grėsmė visuomenės sveikatai“.

Apibendrinant: Žmonės užduoda svarbių klausimų. Nepaisant esamų mokslinių tyrimų, pagrindiniai žiniasklaidos kanalai ir toliau skelbia, kad 5G įdiegimas nesukelia pavojaus žmonių sveikatai. Apkritai, toliau ignoruojame žmonėms susirūpinimą keliančius klausimus ne tik dėl 5G diegimo, tačiau ir dėl nenatūralių elektromagnetinės spinduliuotės šaltinių apskritai. Tai ne tik ignoruojama, bet ir šaipomasi, dažnai pavadinant tai “sąmokslo teorijomis”. Jei tai būtų sąmokslo teorija, argi būtų tiek mokslininkų visame pasaulyje, skelbiančių susirūpinimą keliančius mokslinius tyrimus įvairiuose recenzuojamuose žurnaluose? Ar tie mokslininkai tėra sąmokslo teorijų kūrėjai? Ar tie aukščiausio lygio akademiniai žurnalai spausdina sąmokslo teorijas? Svarbu atsakyti į klausimą, kodėl pagrindinė žiniasklaida taip stengiasi paneigti mintį, kad 5G ryšys gali būti kenksmingas ir kodėl šaiposi vengdami tiesių atsakymų į klausimus. Galiausiai skaidrūs ir nepriklausomai atlikti saugumo bandymai tarnautų visų, įskaitant gamtą, interesams.

Palikite komentarą